exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Schola Rivulina

Schola Rivulina
Nagybánya, Piac tér - panoramio - h laca (3)
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
felsőoktatás
Jelenleg:
nincs adat
Felekezet:
református
Cím:
Piața Libertății
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.659484925, 23.582163987
Google térkép:

Története

1547-ben Kopácsi István reformátor protestáns hitre térítette a várost, és megalapította az evangélikus főiskolát, melynek ő lett az első rektora. Ez Erdély első középiskolája. Nagybánya latin nevéről, Rivulus Dominarum, nevezte el Schola Rivulina névre. Hamarosan főiskolai rangú középiskolává lépett elő, ahol leltipásztorokat és tanítókat képeztek. Kopácsi logikát, görög nyelvet és teológiát tanított. 1755-ben az ellenreformáció idején szüntették meg a császárpártiak.

{"item":"sight","set":{"sightId":1135,"townId":55,"active":2,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii","mapdata":"1|720|632","gps_lat":"47.6594849250","gps_long":"23.5821639870","religion":2,"oldtype":"74,75","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_Piac_t%C3%A9r_-_panoramio_-_h_laca_(3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyb\u00e1nya, Piac t\u00e9r - panoramio - h laca (3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e0\/Nagyb%C3%A1nya%2C_Piac_t%C3%A9r_-_panoramio_-_h_laca_%283%29.jpg\/512px-Nagyb%C3%A1nya%2C_Piac_t%C3%A9r_-_panoramio_-_h_laca_%283%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_Piac_t%C3%A9r_-_panoramio_-_h_laca_(3).jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Schola Rivulina","note":"","history":"1547-ben Kop\u00e1csi Istv\u00e1n reform\u00e1tor protest\u00e1ns hitre t\u00e9r\u00edtette a v\u00e1rost, \u00e9s megalap\u00edtotta az evang\u00e9likus f\u0151iskol\u00e1t, melynek \u0151 lett az els\u0151 rektora. Ez Erd\u00e9ly els\u0151 k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1ja. Nagyb\u00e1nya latin nev\u00e9r\u0151l, Rivulus Dominarum, nevezte el Schola Rivulina n\u00e9vre. Hamarosan f\u0151iskolai rang\u00fa k\u00f6z\u00e9piskol\u00e1v\u00e1 l\u00e9pett el\u0151, ahol leltip\u00e1sztorokat \u00e9s tan\u00edt\u00f3kat k\u00e9peztek. Kop\u00e1csi logik\u00e1t, g\u00f6r\u00f6g nyelvet \u00e9s teol\u00f3gi\u00e1t tan\u00edtott. 1755-ben az ellenreform\u00e1ci\u00f3 idej\u00e9n sz\u00fcntett\u00e9k meg a cs\u00e1sz\u00e1rp\u00e1rtiak.","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}