exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református templom

Biserica reformată
Református templom
Biserica reformată
Nagybánya, Református templom - panoramio
h_laca, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Strada Podul Viilor
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6612200515, 23.5805511153
Google térkép:

Története

A város 1547-ben Kopácsi István erdődi prédikátor tevékenysége nyomán vált protestánssá. A Szent István templomot ezután a protestánsok kerítették hatalmukba, először az evangélikusok, majd a reformátusok. 1674-ben három évre újra katolikus kézre került a Szent István templom a császári katonaságnak köszönhetőleg. 1687-ben a török kiűzésével és Erdély Habsburg Birodalomba való bekebelezésével a Szent István templomot a jezsuiták szerezték meg. A reformátusok a Rákóczi-szabadságharcnak köszönhetőleg 1705-től 1712-ig újta használatba vehették a Szent István templomot. A mai református templom 1792 és 1809 között épült klasszicista stílusban, addig csak fatemplomot engedélyeztek számukra. A tornya 1836-ban készült. Tervezője nem ismert, lehetőségként felmerült Péchy Mihály neve, aki a debreceni Nagytemplomot is tervezte. A templom a nagybányai festőiskola kedvenc témája volt. 1991-ben benne állították fel a nagybányai születésű Németh László író emléktábláját.

{"item":"sight","set":{"sightId":1131,"townId":55,"active":1,"name_LO":"Biserica reformat\u0103","address":"Strada Podul Viilor","mapdata":"1|517|334","gps_lat":"47.6612200515","gps_long":"23.5805511153","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Nagybanya-855","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=211","picture":"\u003Ca title=\u0022h_laca, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_Reform%C3%A1tus_templom_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyb\u00e1nya, Reform\u00e1tus templom - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/ad\/Nagyb%C3%A1nya%2C_Reform%C3%A1tus_templom_-_panoramio.jpg\/512px-Nagyb%C3%A1nya%2C_Reform%C3%A1tus_templom_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_Reform%C3%A1tus_templom_-_panoramio.jpg\u0022\u003Eh_laca\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"A v\u00e1ros 1547-ben Kop\u00e1csi Istv\u00e1n erd\u0151di pr\u00e9dik\u00e1tor tev\u00e9kenys\u00e9ge nyom\u00e1n v\u00e1lt protest\u00e1nss\u00e1. A Szent Istv\u00e1n templomot ezut\u00e1n a protest\u00e1nsok ker\u00edtett\u00e9k hatalmukba, el\u0151sz\u00f6r az evang\u00e9likusok, majd a reform\u00e1tusok. 1674-ben h\u00e1rom \u00e9vre \u00fajra katolikus k\u00e9zre ker\u00fclt a Szent Istv\u00e1n templom a cs\u00e1sz\u00e1ri katonas\u00e1gnak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg. 1687-ben a t\u00f6r\u00f6k ki\u0171z\u00e9s\u00e9vel \u00e9s Erd\u00e9ly Habsburg Birodalomba val\u00f3 bekebelez\u00e9s\u00e9vel a Szent Istv\u00e1n templomot a jezsuit\u00e1k szerezt\u00e9k meg. A reform\u00e1tusok a R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharcnak k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151leg 1705-t\u0151l 1712-ig \u00fajta haszn\u00e1latba vehett\u00e9k a Szent Istv\u00e1n templomot. A mai reform\u00e1tus templom 1792 \u00e9s 1809 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt klasszicista st\u00edlusban, addig csak fatemplomot enged\u00e9lyeztek sz\u00e1mukra. A tornya 1836-ban k\u00e9sz\u00fclt. Tervez\u0151je nem ismert, lehet\u0151s\u00e9gk\u00e9nt felmer\u00fclt P\u00e9chy Mih\u00e1ly neve, aki a debreceni Nagytemplomot is tervezte. A templom a nagyb\u00e1nyai fest\u0151iskola kedvenc t\u00e9m\u00e1ja volt. 1991-ben benne \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel a nagyb\u00e1nyai sz\u00fclet\u00e9s\u0171 N\u00e9meth L\u00e1szl\u00f3 \u00edr\u00f3 eml\u00e9kt\u00e1bl\u00e1j\u00e1t.","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}