exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Pokol-kastély

Pokol-kastély
Casa Pocol 6
S.B., CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
elhagyatott
Cím:
Borpatak, Borkúti völgy (Strada Valea Borcutului)
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6811079358, 23.5114534606
Google térkép:

Története

1903-ban épült. A Loznai Pokol Elek vagy Alexiu 1892-ben lett néptanító a borpataki görög-katolikus egyházi iskolában. Feleségül vette az épület tulajdonosát, egy gazdag özvegyet (Maria Vancea) – így lett belőle bányatulajdonos. Otthagyta az iskolát és csak az aranybányászat érdekelte. Nyolcévi hiábavaló keresés után el akarta bocsátani munkásait. A munkások lemondtak fizetéseikről és maradtak. Egy hónap sem telt bele és 1902. március 24-én megtalálták az első 75 kg-os aranytömböt. 1902-ben 4.000 kg aranyat hoztak a felszínre. Pokol egy éjszaka alatt meggazdagodott. Az egykori néptanító egyik első nemes tette volt, hogy templomot építtetett Borpatakon a vallásos érzelmű bányászoknak. 1928-ban a kastély és a bánya átkerült egy bányásztársaság tulajdonába, majd 1930-ban a kastélyt megvásárolta E.Boissanos, svájci iparos.

{"item":"sight","set":{"sightId":2412,"townId":55,"active":1,"name_LO":"","address":"Borpatak, Bork\u00fati v\u00f6lgy (Strada Valea Borcutului)","mapdata":"","gps_lat":"47.6811079358","gps_long":"23.5114534606","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022S.B., CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Pocol_6.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Casa Pocol 6\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/91\/Casa_Pocol_6.JPG\/512px-Casa_Pocol_6.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_Pocol_6.JPG\u0022\u003ES.B.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Pokol-kast\u00e9ly","note":"","history":"1903-ban \u00e9p\u00fclt. A Loznai Pokol Elek vagy Alexiu 1892-ben lett n\u00e9ptan\u00edt\u00f3 a borpataki g\u00f6r\u00f6g-katolikus egyh\u00e1zi iskol\u00e1ban. Feles\u00e9g\u00fcl vette az \u00e9p\u00fclet tulajdonos\u00e1t, egy gazdag \u00f6zvegyet (Maria Vancea) \u2013 \u00edgy lett bel\u0151le b\u00e1nyatulajdonos. Otthagyta az iskol\u00e1t \u00e9s csak az aranyb\u00e1ny\u00e1szat \u00e9rdekelte. Nyolc\u00e9vi hi\u00e1baval\u00f3 keres\u00e9s ut\u00e1n el akarta bocs\u00e1tani munk\u00e1sait. A munk\u00e1sok lemondtak fizet\u00e9seikr\u0151l \u00e9s maradtak. Egy h\u00f3nap sem telt bele \u00e9s 1902. m\u00e1rcius 24-\u00e9n megtal\u00e1lt\u00e1k az els\u0151 75 kg-os aranyt\u00f6mb\u00f6t. 1902-ben 4.000 kg aranyat hoztak a felsz\u00ednre. Pokol egy \u00e9jszaka alatt meggazdagodott. Az egykori n\u00e9ptan\u00edt\u00f3 egyik els\u0151 nemes tette volt, hogy templomot \u00e9p\u00edttetett Borpatakon a vall\u00e1sos \u00e9rzelm\u0171 b\u00e1ny\u00e1szoknak. 1928-ban a kast\u00e9ly \u00e9s a b\u00e1nya \u00e1tker\u00fclt egy b\u00e1ny\u00e1szt\u00e1rsas\u00e1g tulajdon\u00e1ba, majd 1930-ban a kast\u00e9lyt megv\u00e1s\u00e1rolta E.Boissanos, sv\u00e1jci iparos.\n&\nbanyavidek.ro: Nagyb\u00e1nya|http:\/\/www.banyavidek.ro\/hu\/nagybanya\/setak-kirandulasok-a-kornyeken\nwelcometoromania.eu: Borpatak, Pokol kast\u00e9ly|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/DN1c_Halmeu_Rastoci\/DN1c_Halmeu_Rastoci_Valea_Borcutului_Castelul_Pokol_m.htm\ngallery.hungaricana.hu: Borpatak Pokol kast\u00e9ly|https:\/\/gallery.hungaricana.hu\/hu\/SzerencsKepeslap\/1164870\/?img=0","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}