exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Nagybányai Művésztelep, Festőiskola

Colonia Pictorilor
Nagybányai Művésztelep, Festőiskola
Colonia Pictorilor
Scoala de pictura de la Baia Mare (foto 1930)
Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
kiállítóterem
Jelenleg:
kiállítóterem
Cím:
Strada Victoriei 21
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.661286324, 23.5736241407
Google térkép:

Története

Hollósy Simon hozta létre 1896-ban Münchenben festősikoláját. A nagybányai születésű Thorma János és Réti István kezdeményezték, hogy nyárra az egész nemzetközi művészcsapat költözzön Nagybányára. A nyári festőtábornak indult kezdeményezés 1902-ben festészeti szabadiskolává vált, ahová évente százával érkeztek a festők, mindenféle előképzettség nélkül. Jelentős hatást gyakorlot a 20. századi magyar festészetre. Itt alkotott Ferenczi Károly, Iványi-Grünwald Béla, Glatz Oszkár, Csók István, Thorma János és sokan mások. Számos alkotásuk a helyi szépművészeti múzeumban, illetve magángyűjteményekben látható. A festőiskola a II. világháború után szűnt meg.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1140,"townId":55,"active":2,"name_LO":"Colonia Pictorilor","address":"Strada Victoriei 21","mapdata":"2|504|1156","gps_lat":"47.6612863240","gps_long":"23.5736241407","religion":0,"oldtype":"105","newtype":"105","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Nagybanyai-Muvesztelep-Nagybanya-822","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Scoala_de_pictura_de_la_Baia_Mare_(foto_1930).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Scoala de pictura de la Baia Mare (foto 1930)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c7\/Scoala_de_pictura_de_la_Baia_Mare_%28foto_1930%29.jpg\/512px-Scoala_de_pictura_de_la_Baia_Mare_%28foto_1930%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Nagyb\u00e1nyai M\u0171v\u00e9sztelep, Fest\u0151iskola","note":"","history":"Holl\u00f3sy Simon hozta l\u00e9tre 1896-ban M\u00fcnchenben fest\u0151sikol\u00e1j\u00e1t. A nagyb\u00e1nyai sz\u00fclet\u00e9s\u0171 Thorma J\u00e1nos \u00e9s R\u00e9ti Istv\u00e1n kezdem\u00e9nyezt\u00e9k, hogy ny\u00e1rra az eg\u00e9sz nemzetk\u00f6zi m\u0171v\u00e9szcsapat k\u00f6lt\u00f6zz\u00f6n Nagyb\u00e1ny\u00e1ra. A ny\u00e1ri fest\u0151t\u00e1bornak indult kezdem\u00e9nyez\u00e9s 1902-ben fest\u00e9szeti szabadiskol\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt, ahov\u00e1 \u00e9vente sz\u00e1z\u00e1val \u00e9rkeztek a fest\u0151k, mindenf\u00e9le el\u0151k\u00e9pzetts\u00e9g n\u00e9lk\u00fcl. Jelent\u0151s hat\u00e1st gyakorlot a 20. sz\u00e1zadi magyar fest\u00e9szetre. Itt alkotott Ferenczi K\u00e1roly, Iv\u00e1nyi-Gr\u00fcnwald B\u00e9la, Glatz Oszk\u00e1r, Cs\u00f3k Istv\u00e1n, Thorma J\u00e1nos \u00e9s sokan m\u00e1sok. Sz\u00e1mos alkot\u00e1suk a helyi sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti m\u00fazeumban, illetve mag\u00e1ngy\u0171jtem\u00e9nyekben l\u00e1that\u00f3. A fest\u0151iskola a II. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n sz\u0171nt meg.","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}