exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Lendvay Márton mellszobra

Lendvay Márton mellszobra
Monumentul actorului Marton Lendvay
VRicardo95, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Parcul Municipal Regina Maria
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.665140644, 23.573760633
Google térkép:

Története

Idősebb Lendvay Márton (Nagybánya, 1807. november 11. – Pest, 1858. január 29.) magyar színész, énekes, rendező. Ifj. Lendvay Márton színész édesapja. A szülőházának falán felavatott emléktábla estéjén határozták el a kolozsvári színészek, hogy az akkor tartott színielőadás bevételeit felajánlják egy készítendő Lendvay-szoborra. Az alkotást Verő László, nagykőrösi szobrász készítette el, 1900-ra. Lendvay Márton szobra eredetileg a Lendvay téren állt a Polgári Kör épülete előtt, de 1922-ben ledöntötték, majd 1936-ban lebontották. 1939-ben a II. Bécsi döntés értelmében Nagybánya ismét Magyarországhoz került. A Magyar Királyi Honvédsereg 1940 szeptember 7-én vonult be Nagybányára. Erre az eseményre ismét felállították Lendvay Márton szobrát, de nem az eredeti helyén, hanem a város főterén. Amikor a magyar hadsereg kiszorult Erdélyből, a román nacionalisták máglyát raktak a szobor körül, de a büszt nem sérült meg. A háború után az alkotás múzeumi raktárba került. 1958-ban a városligeti sétányon helyezték el.

{"item":"sight","set":{"sightId":2418,"townId":55,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Municipal Regina Maria","mapdata":"2|532|513","gps_lat":"47.6651406440","gps_long":"23.5737606330","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/28887\/lendvay-marton#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022VRicardo95, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_actorului_Marton_Lendvay.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Monumentul actorului Marton Lendvay\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fc\/Monumentul_actorului_Marton_Lendvay.JPG\/256px-Monumentul_actorului_Marton_Lendvay.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Monumentul_actorului_Marton_Lendvay.JPG\u0022\u003EVRicardo95\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Lendvay M\u00e1rton mellszobra","note":"","history":"Id\u0151sebb Lendvay M\u00e1rton (Nagyb\u00e1nya, 1807. november 11. \u2013 Pest, 1858. janu\u00e1r 29.) magyar sz\u00edn\u00e9sz, \u00e9nekes, rendez\u0151. Ifj. Lendvay M\u00e1rton sz\u00edn\u00e9sz \u00e9desapja. A sz\u00fcl\u0151h\u00e1z\u00e1nak fal\u00e1n felavatott eml\u00e9kt\u00e1bla est\u00e9j\u00e9n hat\u00e1rozt\u00e1k el a kolozsv\u00e1ri sz\u00edn\u00e9szek, hogy az akkor tartott sz\u00edniel\u0151ad\u00e1s bev\u00e9teleit felaj\u00e1nlj\u00e1k egy k\u00e9sz\u00edtend\u0151 Lendvay-szoborra. Az alkot\u00e1st Ver\u0151 L\u00e1szl\u00f3, nagyk\u0151r\u00f6si szobr\u00e1sz k\u00e9sz\u00edtette el, 1900-ra. Lendvay M\u00e1rton szobra eredetileg a Lendvay t\u00e9ren \u00e1llt a Polg\u00e1ri K\u00f6r \u00e9p\u00fclete el\u0151tt, de 1922-ben led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, majd 1936-ban lebontott\u00e1k. 1939-ben a II. B\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s \u00e9rtelm\u00e9ben Nagyb\u00e1nya ism\u00e9t Magyarorsz\u00e1ghoz ker\u00fclt. A Magyar Kir\u00e1lyi Honv\u00e9dsereg 1940 szeptember 7-\u00e9n vonult be Nagyb\u00e1ny\u00e1ra. Erre az esem\u00e9nyre ism\u00e9t fel\u00e1ll\u00edtott\u00e1k Lendvay M\u00e1rton szobr\u00e1t, de nem az eredeti hely\u00e9n, hanem a v\u00e1ros f\u0151ter\u00e9n. Amikor a magyar hadsereg kiszorult Erd\u00e9lyb\u0151l, a rom\u00e1n nacionalist\u00e1k m\u00e1gly\u00e1t raktak a szobor k\u00f6r\u00fcl, de a b\u00fcszt nem s\u00e9r\u00fclt meg. A h\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n az alkot\u00e1s m\u00fazeumi rakt\u00e1rba ker\u00fclt. 1958-ban a v\u00e1rosligeti s\u00e9t\u00e1nyon helyezt\u00e9k el.","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}