exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Hunyadi-ház, Erzsébet-ház

Hunyadi-ház, Erzsébet-ház
Nagybánya, főtér, Erzsébet-ház
ferengra, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
elhagyatott
Cím:
Piața Libertății 18
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6600997589, 23.5821735346
Google térkép:

Története

1445-ben Hunyadi János szerezte meg Nagybányát. Halála után fiaira szállt, és 1458-ban Mátyás királlyá választásával királyi birtok lett. 1463-ban pénzverdéje évi 20.000 dukátot bocsátott ki, és Magyarország egyik legfontosabb városa volt. 1464-ben Mátyás visszaállította a város szabad királyi városi jogállását, amit 1411-ben vesztett el. 1469-ben Mátyás engedélyezte a város fallal való kerítését.

Építtetését 1446-ra teszik, Hunyadi János nagybányai tartózkodása idejére. Állítólag Szilágyi Erzsébet lakott itt férje, a házat építettő Hunyadi János 1456-os halála után. Az épület stilisztikailag a 15. és 16. század fordulójára tehető. Tulajdonképpen nem is egy, hanem két, egymás mögött álló házról van szó. Még a 19. század végén is állami tulajdonban volt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1139,"townId":55,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Libert\u0103\u021bii 18","mapdata":"1|721|528","gps_lat":"47.6600997589","gps_long":"23.5821735346","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Hunyadi-haz-Nagybanya-1528","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=183","picture":"\u003Ca title=\u0022ferengra, CC BY-SA 3.0 <http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_f%C5%91t%C3%A9r,_Erzs%C3%A9bet-h%C3%A1z.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Nagyb\u00e1nya, f\u0151t\u00e9r, Erzs\u00e9bet-h\u00e1z\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/a8\/Nagyb%C3%A1nya%2C_f%C5%91t%C3%A9r%2C_Erzs%C3%A9bet-h%C3%A1z.jpg\/512px-Nagyb%C3%A1nya%2C_f%C5%91t%C3%A9r%2C_Erzs%C3%A9bet-h%C3%A1z.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Nagyb%C3%A1nya,_f%C5%91t%C3%A9r,_Erzs%C3%A9bet-h%C3%A1z.jpg\u0022\u003Eferengra\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Hunyadi-h\u00e1z, Erzs\u00e9bet-h\u00e1z","note":"","history":"1445-ben Hunyadi J\u00e1nos szerezte meg Nagyb\u00e1ny\u00e1t. Hal\u00e1la ut\u00e1n fiaira sz\u00e1llt, \u00e9s 1458-ban M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1lly\u00e1 v\u00e1laszt\u00e1s\u00e1val kir\u00e1lyi birtok lett. 1463-ban p\u00e9nzverd\u00e9je \u00e9vi 20.000 duk\u00e1tot bocs\u00e1tott ki, \u00e9s Magyarorsz\u00e1g egyik legfontosabb v\u00e1rosa volt. 1464-ben M\u00e1ty\u00e1s vissza\u00e1ll\u00edtotta a v\u00e1ros szabad kir\u00e1lyi v\u00e1rosi jog\u00e1ll\u00e1s\u00e1t, amit 1411-ben vesztett el. 1469-ben M\u00e1ty\u00e1s enged\u00e9lyezte a v\u00e1ros fallal val\u00f3 ker\u00edt\u00e9s\u00e9t.@\n\u00c9p\u00edttet\u00e9s\u00e9t 1446-ra teszik, Hunyadi J\u00e1nos nagyb\u00e1nyai tart\u00f3zkod\u00e1sa idej\u00e9re. \u00c1ll\u00edt\u00f3lag Szil\u00e1gyi Erzs\u00e9bet lakott itt f\u00e9rje, a h\u00e1zat \u00e9p\u00edtett\u0151 Hunyadi J\u00e1nos 1456-os hal\u00e1la ut\u00e1n. Az \u00e9p\u00fclet stilisztikailag a 15. \u00e9s 16. sz\u00e1zad fordul\u00f3j\u00e1ra tehet\u0151. Tulajdonk\u00e9ppen nem is egy, hanem k\u00e9t, egym\u00e1s m\u00f6g\u00f6tt \u00e1ll\u00f3 h\u00e1zr\u00f3l van sz\u00f3. M\u00e9g a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n is \u00e1llami tulajdonban volt.","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}