exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Evangélikus templom

Biserica Evanghelică-Luterană
Evangélikus templom
Biserica Evanghelică-Luterană
Biserica Luterana - Baia Mare
Danielaiulia, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Strada Vasile Lucaciu 18
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6601821326, 23.5849221572
Google térkép:

Története

1547-ben Kopácsi István térítette evangélikus hitre a várost és főiskolát is alapított. Ekkoriban a várost még magyarok és németek lakták. 1693-ban épült az első fatemplomuk Apafi Mihály erdélyi fejedelem támogatásával, amit 1766-ban a jezsuiták leromboltattak. 1805-ben kis fatornyos templomot építettek.

1911 és 1912 között épült a korábbi templom helyére a mai templom szecessziós stílusban, oltárképét 1903-ban ifj. Iványi-Grünwald Béla festette, a nagybányai festőiskola résztvevője. Krisztust ábrázolja tanítványaival a Getsemáné kertben. Orgonája 1886-ban készült.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":1132,"townId":55,"active":1,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103-Luteran\u0103","address":"Strada Vasile Lucaciu 18","mapdata":"1|1032|498","gps_lat":"47.6601821326","gps_long":"23.5849221572","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Evangelikus-templom-Nagybanya-823","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Danielaiulia, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Luterana_-_Baia_Mare.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Biserica Luterana - Baia Mare\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/c1\/Biserica_Luterana_-_Baia_Mare.jpg\/256px-Biserica_Luterana_-_Baia_Mare.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_Luterana_-_Baia_Mare.jpg\u0022\u003EDanielaiulia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus templom ","note":"","history":"1547-ben Kop\u00e1csi Istv\u00e1n t\u00e9r\u00edtette evang\u00e9likus hitre a v\u00e1rost \u00e9s f\u0151iskol\u00e1t is alap\u00edtott. Ekkoriban a v\u00e1rost m\u00e9g magyarok \u00e9s n\u00e9metek lakt\u00e1k. 1693-ban \u00e9p\u00fclt az els\u0151 fatemplomuk Apafi Mih\u00e1ly erd\u00e9lyi fejedelem t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1val, amit 1766-ban a jezsuit\u00e1k leromboltattak. 1805-ben kis fatornyos templomot \u00e9p\u00edtettek.@\n1911 \u00e9s 1912 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a kor\u00e1bbi templom hely\u00e9re a mai templom szecesszi\u00f3s st\u00edlusban, olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9t 1903-ban ifj. Iv\u00e1nyi-Gr\u00fcnwald B\u00e9la festette, a nagyb\u00e1nyai fest\u0151iskola r\u00e9sztvev\u0151je. Krisztust \u00e1br\u00e1zolja tan\u00edtv\u00e1nyaival a Getsem\u00e1n\u00e9 kertben. Orgon\u00e1ja 1886-ban k\u00e9sz\u00fclt.","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}