exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori minorita kolostor

Egykori minorita kolostor
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
közigazgatás / államigazgatás, ház
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Crișan 5
Vármegye:
Szatmár
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.6587448618, 23.5816736933
Google térkép:

Története

Már a 14. század második felében volt minorita kolostor a városban, de ez 1547-ben a reformáció következtében elpusztult. 1692-ben jött létre a ma is fennálló kolostor. 1703. augusztus 14-én Rákóczi hadai elfoglalták Nagybányát, és elűzték a minoritákat, mivel azt hitték, hogy azok az osztrákokat támogatják. A kolostor és a templom leégett a város ostromakor. 1710 végén küldték Nagybányára Kelemen Didák minoritát, aki újra fellendítette a szerzetesi életet, és nagy érdemei voltak a tanítás, a betegápolás és az evangelizáció területén. 1776-ban a jezsuita rend megszüntetése után iskolájuk itt működött tovább. 1948-ban a kommunisták elűzték a szerzeteseket, akik azonban visszatértek. Az épületben magánlakások és különféle városi hivatalok működnek.

{"item":"sight","set":{"sightId":1129,"townId":55,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Cri\u0219an 5","mapdata":"1|663|768","gps_lat":"47.6587448618","gps_long":"23.5816736933","religion":1,"oldtype":"5","newtype":"15,53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori minorita kolostor","note":"","history":"M\u00e1r a 14. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben volt minorita kolostor a v\u00e1rosban, de ez 1547-ben a reform\u00e1ci\u00f3 k\u00f6vetkezt\u00e9ben elpusztult. 1692-ben j\u00f6tt l\u00e9tre a ma is fenn\u00e1ll\u00f3 kolostor. 1703. augusztus 14-\u00e9n R\u00e1k\u00f3czi hadai elfoglalt\u00e1k Nagyb\u00e1ny\u00e1t, \u00e9s el\u0171zt\u00e9k a minorit\u00e1kat, mivel azt hitt\u00e9k, hogy azok az osztr\u00e1kokat t\u00e1mogatj\u00e1k. A kolostor \u00e9s a templom le\u00e9gett a v\u00e1ros ostromakor. 1710 v\u00e9g\u00e9n k\u00fcldt\u00e9k Nagyb\u00e1ny\u00e1ra Kelemen Did\u00e1k minorit\u00e1t, aki \u00fajra fellend\u00edtette a szerzetesi \u00e9letet, \u00e9s nagy \u00e9rdemei voltak a tan\u00edt\u00e1s, a beteg\u00e1pol\u00e1s \u00e9s az evangeliz\u00e1ci\u00f3 ter\u00fclet\u00e9n. 1776-ban a jezsuita rend megsz\u00fcntet\u00e9se ut\u00e1n iskol\u00e1juk itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt tov\u00e1bb. 1948-ban a kommunist\u00e1k el\u0171zt\u00e9k a szerzeteseket, akik azonban visszat\u00e9rtek. Az \u00e9p\u00fcletben mag\u00e1nlak\u00e1sok \u00e9s k\u00fcl\u00f6nf\u00e9le v\u00e1rosi hivatalok m\u0171k\u00f6dnek.\n&\nmagyarkurir.hu: A minorit\u00e1kat k\u00f6sz\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k Nagyb\u00e1ny\u00e1n|https:\/\/www.magyarkurir.hu\/hirek\/minoritakat-koeszoentoettek-nagybanyan\/","town":{"townId":55,"name_HU":"Nagyb\u00e1nya","name_LO":"Baia Mare","seolink":"nagybanya-baia-mare","oldcounty":24,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}