exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt vármegyeháza

Volt vármegyeháza
RO MS Str Bolyai nr 5 (2)
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
nincs adat
Cím:
Strada Bolyai
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5437916705, 24.5643003429
Google térkép:

Története

Az épület részben 1711-ben a felségárulásért elítélt Szalai Györgytől részben váárlás útján jutott Marosszék birtokába. A barokk épület kapuszárnyán marosszék faragott címere látható. 1744-ben bővítették, ekkor épült az utcai szárny déli része. 1842-ben megépítették a hátsó, udvari szárnyat, amelynek földszintjén börtöncellák, emeletén gyűlésterem kapott helyet. 1878-ban megszüntették a székely székeket, és vármegyéket alakítottak ki. Az így létrejött Maros-Torda vármegye szintén e házban működött. Az új vármegyeházát a román megszállók kezdték el építeni már romániai stílusban, és 1941-ben a magyarok fejezték be.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2313,"townId":85,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Bolyai","mapdata":"1|2628|2776","gps_lat":"46.5437916705","gps_long":"24.5643003429","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Regi-varmegyehaza-Marosvasarhely-1801","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Str_Bolyai_nr_5_(2).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO MS Str Bolyai nr 5 (2)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e3\/RO_MS_Str_Bolyai_nr_5_%282%29.jpg\/512px-RO_MS_Str_Bolyai_nr_5_%282%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Str_Bolyai_nr_5_(2).jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Volt v\u00e1rmegyeh\u00e1za","note":"","history":"Az \u00e9p\u00fclet r\u00e9szben 1711-ben a fels\u00e9g\u00e1rul\u00e1s\u00e9rt el\u00edt\u00e9lt Szalai Gy\u00f6rgyt\u0151l r\u00e9szben v\u00e1\u00e1rl\u00e1s \u00fatj\u00e1n jutott Marossz\u00e9k birtok\u00e1ba. A barokk \u00e9p\u00fclet kapusz\u00e1rny\u00e1n marossz\u00e9k faragott c\u00edmere l\u00e1that\u00f3. 1744-ben b\u0151v\u00edtett\u00e9k, ekkor \u00e9p\u00fclt az utcai sz\u00e1rny d\u00e9li r\u00e9sze. 1842-ben meg\u00e9p\u00edtett\u00e9k a h\u00e1ts\u00f3, udvari sz\u00e1rnyat, amelynek f\u00f6ldszintj\u00e9n b\u00f6rt\u00f6ncell\u00e1k, emelet\u00e9n gy\u0171l\u00e9sterem kapott helyet. 1878-ban megsz\u00fcntett\u00e9k a sz\u00e9kely sz\u00e9keket, \u00e9s v\u00e1rmegy\u00e9ket alak\u00edtottak ki. Az \u00edgy l\u00e9trej\u00f6tt Maros-Torda v\u00e1rmegye szint\u00e9n e h\u00e1zban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Az \u00faj v\u00e1rmegyeh\u00e1z\u00e1t a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k kezdt\u00e9k el \u00e9p\u00edteni m\u00e1r rom\u00e1niai st\u00edlusban, \u00e9s 1941-ben a magyarok fejezt\u00e9k be. ","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}