exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Vályi Gyula-emlékmű

Vályi Gyula-emlékmű
Vályi Gyula szobra Marosvásárhelyen
Wikizoli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Piața Bernády György
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5462110265, 24.5672845816
Google térkép:

Története

Vályi Gyula (1855-1913) matematikus, egyetemi tanár. Jogi végzettségű édesapja, Vályi Károly, Marosvásárhely törvényszéki bírája és a helyi református egyházközség kurátora volt, édesanyja, Dósa Ráchel pedig, a marosvásárhelyi Református Kollégium első jogi professzorának, Dósa Gergelynek volt a lánya. Emlékművét 2012-ben leplezték le a vár déli fala mellett, alkotója Miholcsa József.

{"item":"sight","set":{"sightId":2369,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy","mapdata":"1|2972|2371","gps_lat":"46.5462110265","gps_long":"24.5672845816","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1lyi_Gyula_szobra_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022V\u00e1lyi Gyula szobra Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/31\/V%C3%A1lyi_Gyula_szobra_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen.jpg\/256px-V%C3%A1lyi_Gyula_szobra_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1lyi_Gyula_szobra_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhelyen.jpg\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"V\u00e1lyi Gyula-eml\u00e9km\u0171","note":"","history":"V\u00e1lyi Gyula (1855-1913) matematikus, egyetemi tan\u00e1r. Jogi v\u00e9gzetts\u00e9g\u0171 \u00e9desapja, V\u00e1lyi K\u00e1roly, Marosv\u00e1s\u00e1rhely t\u00f6rv\u00e9nysz\u00e9ki b\u00edr\u00e1ja \u00e9s a helyi reform\u00e1tus egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g kur\u00e1tora volt, \u00e9desanyja, D\u00f3sa R\u00e1chel pedig, a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium els\u0151 jogi professzor\u00e1nak, D\u00f3sa Gergelynek volt a l\u00e1nya. Eml\u00e9km\u0171v\u00e9t 2012-ben leplezt\u00e9k le a v\u00e1r d\u00e9li fala mellett, alkot\u00f3ja Miholcsa J\u00f3zsef.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}