exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Toldalagi-palota, Maros Megyei Néprajzi és Népművészeti Múzeum

Toldalagi-palota, Maros Megyei Néprajzi és Népművészeti Múzeum
Marosvásárhely (8)
Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
nyomda
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Piața Trandafirilor 11
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5453611414, 24.5615098187
Google térkép:

Története

18. századi barokk épület, jelenleg a Megyei Múzeum néprajzi részlege működik benne. A barokk főúri paloták első és legfontosabb képviselője, amelyek a Királyi Tábla Marosvásárhelyre való költöztetése nyomán születtek. 1759-1772 között épült Luidor János (Jean Louis D'or) francia származású építész tervei szerint. A belső díszítéseket Schmidt Pál és Anton Schuchbauer szobrász készítette. A palota építtetője gróf Toldalagi László, a Királyi Tábla ülnöke, illetve neje, Wass Kata voltak (a homlokzaton levő ikercímer és márványtábla az ő emléküket idézi). 1786-ban itt volt a Kapsonczai Nyerges Ádám által létesített nyomda, amit 1802-ben a Református Kollégiumnak adományoztak. Az 1920-as években bank, majd az 1960-as években végzett restaurálás után a Maros Megyei Múzeum történelmi, majd 1984-től a néprajzi részlege költözött az épületbe.

{"item":"sight","set":{"sightId":2327,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Trandafirilor 11","mapdata":"1|2300|2520","gps_lat":"46.5453611414","gps_long":"24.5615098187","religion":0,"oldtype":"50,114","newtype":"98","homepage":"http:\/\/muzeulmures.ro\/neprajzi-es-nepmuveszeti-muzeum","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Toldalagi-palota-Marosvasarhely-1412","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=178","picture":"\u003Ca title=\u0022Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_(8).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Marosv\u00e1s\u00e1rhely (8)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/16\/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_%288%29.jpg\/512px-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_%288%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_(8).jpg\u0022\u003EElekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Toldalagi-palota, Maros Megyei N\u00e9prajzi \u00e9s N\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum","note":"","history":"18. sz\u00e1zadi barokk \u00e9p\u00fclet, jelenleg a Megyei M\u00fazeum n\u00e9prajzi r\u00e9szlege m\u0171k\u00f6dik benne. A barokk f\u0151\u00fari palot\u00e1k els\u0151 \u00e9s legfontosabb k\u00e9pvisel\u0151je, amelyek a Kir\u00e1lyi T\u00e1bla Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre val\u00f3 k\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9se nyom\u00e1n sz\u00fclettek. 1759-1772 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Luidor J\u00e1nos (Jean Louis D'or) francia sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei szerint. A bels\u0151 d\u00edsz\u00edt\u00e9seket Schmidt P\u00e1l \u00e9s Anton Schuchbauer szobr\u00e1sz k\u00e9sz\u00edtette. A palota \u00e9p\u00edttet\u0151je gr\u00f3f Toldalagi L\u00e1szl\u00f3, a Kir\u00e1lyi T\u00e1bla \u00fcln\u00f6ke, illetve neje, Wass Kata voltak (a homlokzaton lev\u0151 ikerc\u00edmer \u00e9s m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bla az \u0151 eml\u00e9k\u00fcket id\u00e9zi). 1786-ban itt volt a Kapsonczai Nyerges \u00c1d\u00e1m \u00e1ltal l\u00e9tes\u00edtett nyomda, amit 1802-ben a Reform\u00e1tus Koll\u00e9giumnak adom\u00e1nyoztak. Az 1920-as \u00e9vekben bank, majd az 1960-as \u00e9vekben v\u00e9gzett restaur\u00e1l\u00e1s ut\u00e1n a Maros Megyei M\u00fazeum t\u00f6rt\u00e9nelmi, majd 1984-t\u0151l a n\u00e9prajzi r\u00e9szlege k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletbe.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}