exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Teleki Domokos palotája, Marosi Református Egyházmegye

Marosi Református Egyházmegye
Teleki Domokos palotája, Marosi Református Egyházmegye
Marosi Református Egyházmegye
Marosvásárhely (1)
Elekes Andor, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
püspöki / érseki palota
Cím:
Bernády György tér 3-5
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5465153376, 24.5649473541
Google térkép:

Története

1801 és 1802 között építtette barokk stílusban Teleki Domonkos, aki sokáig volt Torda vármegye főispánja. E házban volt Bem tábornok főhadiszállása 1849. januárjában. A szabadságharc leverése után itt lakott az első osztrák császári kerületi főbiztos, Eperjesi József lovaskapitány. 1935-től a református egyház tulajdona, 1986-1987 között ők renováltatták. Az épület előtt Bernády György polgármester szobra áll, amelyet 1994-ben állítottak.

{"item":"sight","set":{"sightId":2334,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Marosi Reform\u00e1tus Egyh\u00e1zmegye","address":"Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy t\u00e9r 3-5","mapdata":"1|2700|2311","gps_lat":"46.5465153376","gps_long":"24.5649473541","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"7","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Teleki-Domokos-palotaja-Marosvasarhely-1385","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=230","picture":"\u003Ca title=\u0022Elekes Andor, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Marosv\u00e1s\u00e1rhely (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/31\/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_%281%29.jpg\/512px-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_(1).jpg\u0022\u003EElekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Teleki Domokos palot\u00e1ja, Marosi Reform\u00e1tus Egyh\u00e1zmegye","note":"","history":"1801 \u00e9s 1802 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette barokk st\u00edlusban Teleki Domonkos, aki sok\u00e1ig volt Torda v\u00e1rmegye f\u0151isp\u00e1nja. E h\u00e1zban volt Bem t\u00e1bornok f\u0151hadisz\u00e1ll\u00e1sa 1849. janu\u00e1rj\u00e1ban. A szabads\u00e1gharc lever\u00e9se ut\u00e1n itt lakott az els\u0151 osztr\u00e1k cs\u00e1sz\u00e1ri ker\u00fcleti f\u0151biztos, Eperjesi J\u00f3zsef lovaskapit\u00e1ny. 1935-t\u0151l a reform\u00e1tus egyh\u00e1z tulajdona, 1986-1987 k\u00f6z\u00f6tt \u0151k renov\u00e1ltatt\u00e1k. Az \u00e9p\u00fclet el\u0151tt Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy polg\u00e1rmester szobra \u00e1ll, amelyet 1994-ben \u00e1ll\u00edtottak.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}