exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Tanári lakás a Bolyai-ház helyén

Tanári lakás a Bolyai-ház helyén
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Köteles Sámuel utca 5.
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.54309308, 24.5625385919
Google térkép:

Története

1804-ben a város református kollégiuma a matematikai tanszék tanári állását a híres tudósnak, Bolyai Farkasnak ajánlotta, melyhez szolgálati lakás is járt. 1806-ban a régi ház helyén a kollégium új házat épített Bolyai számára, ahol Bolyai nemcsak lakott, hanem a kiemelkedő diákjait is oktatta 1856-ban bekövetkezett haláláig. Itt lakott fia, Bolyai János, a híres matematikus is. Az épületet 1901-ben le kellett bontani, helyére épült a mai eklektikus lakóépület, amelyet tanári lakásnak használtak. A ház falán emléktábla emlékezik meg a Bolyaiakról.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2339,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"K\u00f6teles S\u00e1muel utca 5.","mapdata":"1|2418|2899","gps_lat":"46.5430930800","gps_long":"24.5625385919","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Tanari-lakas--a-Bolyai-haz-helyen--Marosvasarhely-1968","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Tan\u00e1ri lak\u00e1s a Bolyai-h\u00e1z hely\u00e9n","note":"","history":"1804-ben a v\u00e1ros reform\u00e1tus koll\u00e9giuma a matematikai tansz\u00e9k tan\u00e1ri \u00e1ll\u00e1s\u00e1t a h\u00edres tud\u00f3snak, Bolyai Farkasnak aj\u00e1nlotta, melyhez szolg\u00e1lati lak\u00e1s is j\u00e1rt. 1806-ban a r\u00e9gi h\u00e1z hely\u00e9n a koll\u00e9gium \u00faj h\u00e1zat \u00e9p\u00edtett Bolyai sz\u00e1m\u00e1ra, ahol Bolyai nemcsak lakott, hanem a kiemelked\u0151 di\u00e1kjait is oktatta 1856-ban bek\u00f6vetkezett hal\u00e1l\u00e1ig. Itt lakott fia, Bolyai J\u00e1nos, a h\u00edres matematikus is. Az \u00e9p\u00fcletet 1901-ben le kellett bontani, hely\u00e9re \u00e9p\u00fclt a mai eklektikus lak\u00f3\u00e9p\u00fclet, amelyet tan\u00e1ri lak\u00e1snak haszn\u00e1ltak. A h\u00e1z fal\u00e1n eml\u00e9kt\u00e1bla eml\u00e9kezik meg a Bolyaiakr\u00f3l. ","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}