exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Imre római katolikus plébániatemplom

Szent Imre római katolikus plébániatemplom
Szent Imre katolikus templom Marosvasarhely 02
Kulja, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Milcovului
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5394499091, 24.5423745779
Google térkép:

Története

A plébániát 1972-ben, a Színház-tér kialakítása idején, a főtéri ferences templom és kolostor lebontása nyomán alapították. Az akkori kommunista hatalom, a ferences rendtartomány, Léstyán Ferenc főesperes és Márton Áron püspök között létrejött kényszerhelyzet szülte megegyezés alapján a vasúton túli városrészben, az Ady-negyedben, az állam – az eredetileg autószerelő műhelynek épült – munkás-mozit alakíttatta át templommá Gyenes Tibor műépítész tervei alapján. A templommá átalakított épülettel plébánia és kántori lakás is járt. A templomot Márton Áron püspök szentelte fel 1972. május 28-án. Az új templom belső kiképzésénél felhasználták a főtéri ferences templom ablakfestményeit, harangjait, szobrait és orgonáját. A II. számú – akkor még ferences – templom és plébánia megalakulása így vált lehetővé Marosvásárhelyen, és így maradhattak ferences szerzetesek a városban.

{"item":"sight","set":{"sightId":2297,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Milcovului","mapdata":"1|71|3514","gps_lat":"46.5394499091","gps_long":"24.5423745779","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/peterpater.com\/content\/hu\/Miserend","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Kulja, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Imre_katolikus_templom_Marosvasarhely_02.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Szent Imre katolikus templom Marosvasarhely 02\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d6\/Szent_Imre_katolikus_templom_Marosvasarhely_02.jpg\/512px-Szent_Imre_katolikus_templom_Marosvasarhely_02.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szent_Imre_katolikus_templom_Marosvasarhely_02.jpg\u0022\u003EKulja\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Imre r\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1niatemplom","note":"","history":"A pl\u00e9b\u00e1ni\u00e1t 1972-ben, a Sz\u00ednh\u00e1z-t\u00e9r kialak\u00edt\u00e1sa idej\u00e9n, a f\u0151t\u00e9ri ferences templom \u00e9s kolostor lebont\u00e1sa nyom\u00e1n alap\u00edtott\u00e1k. Az akkori kommunista hatalom, a ferences rendtartom\u00e1ny, L\u00e9sty\u00e1n Ferenc f\u0151esperes \u00e9s M\u00e1rton \u00c1ron p\u00fcsp\u00f6k k\u00f6z\u00f6tt l\u00e9trej\u00f6tt k\u00e9nyszerhelyzet sz\u00fclte megegyez\u00e9s alapj\u00e1n a vas\u00faton t\u00fali v\u00e1rosr\u00e9szben, az Ady-negyedben, az \u00e1llam \u2013 az eredetileg aut\u00f3szerel\u0151 m\u0171helynek \u00e9p\u00fclt \u2013 munk\u00e1s-mozit alak\u00edttatta \u00e1t templomm\u00e1 Gyenes Tibor m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. A templomm\u00e1 \u00e1talak\u00edtott \u00e9p\u00fclettel pl\u00e9b\u00e1nia \u00e9s k\u00e1ntori lak\u00e1s is j\u00e1rt. A templomot M\u00e1rton \u00c1ron p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel 1972. m\u00e1jus 28-\u00e1n. Az \u00faj templom bels\u0151 kik\u00e9pz\u00e9s\u00e9n\u00e9l felhaszn\u00e1lt\u00e1k a f\u0151t\u00e9ri ferences templom ablakfestm\u00e9nyeit, harangjait, szobrait \u00e9s orgon\u00e1j\u00e1t. A II. sz\u00e1m\u00fa \u2013 akkor m\u00e9g ferences \u2013 templom \u00e9s pl\u00e9b\u00e1nia megalakul\u00e1sa \u00edgy v\u00e1lt lehet\u0151v\u00e9 Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen, \u00e9s \u00edgy maradhattak ferences szerzetesek a v\u00e1rosban. \n&\nersekseg.ro: Marosv\u00e1s\u00e1rhely II., Szent Imre, Ady negyed|https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/1023","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}