exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Székely vértanúk emlékműve

Székely vértanúk emlékműve
Székelyvértanúk1
Sie, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Secuilor Martiri (Székely mártírok útja)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5556565093, 24.5770040851
Google térkép:

Története

A Székely vértanúk emlékműve a Postaréten áll. A Habsburg-ellenes Makk-féle összeesküvés Marosvásárhelyen, 1854. március 10-én kivégzett székely vértanúinak (primor martonosi Gálfi Mihály, bágyi Török János, nagyváradi Horváth Károly) állít emléket. Elkészítésével 1873. augusztus 10-én Aradi Zsigmond szobrászt bízták meg, 1875. június 27-én leleplezték le. A kivégzés helyén közadakozásból emelt obeliszk egy 6 méter magas gránitoszlop, alapkövén fekvő, nyíltól sebzett oroszlánnal, amely első lábai közt szorosan tartja a nemzeti lobogót, az alatta keresztbe rakott két kardon a magyar címer áll. 1875 óta itt tartják meg a március 15-i ünnepélyeket, megemlékezéseket. 2012 óta a kivégzés évfordulóján a székely szabadság napját ünneplik az emlékműnél. Csodával határos módon ezt a magyar emlékművet a román megszállók nem döntötték le 1919-ben.

{"item":"sight","set":{"sightId":2355,"townId":85,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Secuilor Martiri (Sz\u00e9kely m\u00e1rt\u00edrok \u00fatja)","mapdata":"1|4109|784","gps_lat":"46.5556565093","gps_long":"24.5770040851","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/15558\/szekely-vertanuk-emlekmuve","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Sie, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyv%C3%A9rtan%C3%BAk1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sz\u00e9kelyv\u00e9rtan\u00fak1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/48\/Sz%C3%A9kelyv%C3%A9rtan%C3%BAk1.JPG\/512px-Sz%C3%A9kelyv%C3%A9rtan%C3%BAk1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sz%C3%A9kelyv%C3%A9rtan%C3%BAk1.JPG\u0022\u003ESie\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e9kely v\u00e9rtan\u00fak eml\u00e9km\u0171ve","note":"","history":"A Sz\u00e9kely v\u00e9rtan\u00fak eml\u00e9km\u0171ve a Postar\u00e9ten \u00e1ll. A Habsburg-ellenes Makk-f\u00e9le \u00f6sszeesk\u00fcv\u00e9s Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen, 1854. m\u00e1rcius 10-\u00e9n kiv\u00e9gzett sz\u00e9kely v\u00e9rtan\u00fainak (primor martonosi G\u00e1lfi Mih\u00e1ly, b\u00e1gyi T\u00f6r\u00f6k J\u00e1nos, nagyv\u00e1radi Horv\u00e1th K\u00e1roly) \u00e1ll\u00edt eml\u00e9ket. Elk\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9vel 1873. augusztus 10-\u00e9n Aradi Zsigmond szobr\u00e1szt b\u00edzt\u00e1k meg, 1875. j\u00fanius 27-\u00e9n leleplezt\u00e9k le. A kiv\u00e9gz\u00e9s hely\u00e9n k\u00f6zadakoz\u00e1sb\u00f3l emelt obeliszk egy 6 m\u00e9ter magas gr\u00e1nitoszlop, alapk\u00f6v\u00e9n fekv\u0151, ny\u00edlt\u00f3l sebzett oroszl\u00e1nnal, amely els\u0151 l\u00e1bai k\u00f6zt szorosan tartja a nemzeti lobog\u00f3t, az alatta keresztbe rakott k\u00e9t kardon a magyar c\u00edmer \u00e1ll. 1875 \u00f3ta itt tartj\u00e1k meg a m\u00e1rcius 15-i \u00fcnnep\u00e9lyeket, megeml\u00e9kez\u00e9seket. 2012 \u00f3ta a kiv\u00e9gz\u00e9s \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n a sz\u00e9kely szabads\u00e1g napj\u00e1t \u00fcnneplik az eml\u00e9km\u0171n\u00e9l. Csod\u00e1val hat\u00e1ros m\u00f3don ezt a magyar eml\u00e9km\u0171vet a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k nem d\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k le 1919-ben.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}