exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szabadi úti református templom

Szabadi úti református templom
Szabadi úti református templom
Sie, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Cím:
Strada Voinicenilor 47
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.559538579, 24.5481375609
Google térkép:

Története

A Maros jobb oldalán elterülő városrész Remeteszeg néven vonult be a köztudatba. A térségben letelepedett székelyek a XVI. század második feléig római katolikus hitűek voltak. Remeteszeg a reformációt követő időszakban elrománosodott a Lázár család által idetelepített román jobbágyság miatt. A városrészen megjelenő reformátusságra utaló első adat az 1609. január 27-én készített egyházmegyei vizitációs jegyzőkönyv. Remeteszeg és Hídvég közigazgatásilag 1902-ben egyesül Marosvásárhellyel. A XX. század első évtizedeiben a Maroson inneni rész magyar ajkú lakosságának száma, főleg a reformátusoké, nagyot emelkedik. A templom- és imaházszentelésre 1937. december 12-én került sor.

{"item":"sight","set":{"sightId":2515,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Voinicenilor 47","mapdata":"1|733|118","gps_lat":"46.5595385790","gps_long":"24.5481375609","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Sie, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szabadi_%C3%BAti_reform%C3%A1tus_templom.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Szabadi \u00fati reform\u00e1tus templom\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7d\/Szabadi_%C3%BAti_reform%C3%A1tus_templom.JPG\/512px-Szabadi_%C3%BAti_reform%C3%A1tus_templom.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Szabadi_%C3%BAti_reform%C3%A1tus_templom.JPG\u0022\u003ESie\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szabadi \u00fati reform\u00e1tus templom","note":"","history":"A Maros jobb oldal\u00e1n elter\u00fcl\u0151 v\u00e1rosr\u00e9sz Remeteszeg n\u00e9ven vonult be a k\u00f6ztudatba. A t\u00e9rs\u00e9gben letelepedett sz\u00e9kelyek a XVI. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ig r\u00f3mai katolikus hit\u0171ek voltak. Remeteszeg a reform\u00e1ci\u00f3t k\u00f6vet\u0151 id\u0151szakban elrom\u00e1nosodott a L\u00e1z\u00e1r csal\u00e1d \u00e1ltal idetelep\u00edtett rom\u00e1n jobb\u00e1gys\u00e1g miatt. A v\u00e1rosr\u00e9szen megjelen\u0151 reform\u00e1tuss\u00e1gra utal\u00f3 els\u0151 adat az 1609. janu\u00e1r 27-\u00e9n k\u00e9sz\u00edtett egyh\u00e1zmegyei vizit\u00e1ci\u00f3s jegyz\u0151k\u00f6nyv. Remeteszeg \u00e9s H\u00eddv\u00e9g k\u00f6zigazgat\u00e1silag 1902-ben egyes\u00fcl Marosv\u00e1s\u00e1rhellyel. A XX. sz\u00e1zad els\u0151 \u00e9vtizedeiben a Maroson inneni r\u00e9sz magyar ajk\u00fa lakoss\u00e1g\u00e1nak sz\u00e1ma, f\u0151leg a reform\u00e1tusok\u00e9, nagyot emelkedik. A templom- \u00e9s imah\u00e1zszentel\u00e9sre 1937. december 12-\u00e9n ker\u00fclt sor.\n&\ne-nepujsag.ro: A Marosv\u00e1s\u00e1rhely IV. \u2013 Szabadi \u00dati Reform\u00e1tus Egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g t\u00f6rt\u00e9nete|https:\/\/www.e-nepujsag.ro\/articles\/marosvasarhely-iv-%E2%80%93-szabadi-uti-reformatus-egyhazkozseg-tortenete","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}