exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Római katolikus plébánia, Nagy Szabó Ferenc háza

Római katolikus plébánia, Nagy Szabó Ferenc háza
Katolikus templom, Marosvásárhely - 2013.07.11
Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Rózsák tere, Petőfi utca
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5460872648, 24.564106642
Google térkép:

Története

A jezsuiták 1719-ben megvásárolták a Nagy Szabó Ferenc szabómester által 1623-ban épített házat, amit kolostorrá alakítottak át. Nagy Szabó Ferenc módos polgár, görgényi udvarbíró volt. Részt vett az erdélyi hadjáratokban. 1614-ben erdélyi követként Konstantinápolyba ment. Az 1650-es években papírra vetett emlékiratai fontos történelmi források.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2307,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"R\u00f3zs\u00e1k tere, Pet\u0151fi utca","mapdata":"1|2605|2393","gps_lat":"46.5460872648","gps_long":"24.5641066420","religion":1,"oldtype":"53, 4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Romai-katolikus-plebania-Marosvasarhely-1915","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katolikus_templom,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Katolikus templom, Marosv\u00e1s\u00e1rhely - 2013.07.11\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e5\/Katolikus_templom%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\/512px-Katolikus_templom%2C_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Katolikus_templom,_Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.11.JPG\u0022\u003EDerzsi Elekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00f3mai katolikus pl\u00e9b\u00e1nia, Nagy Szab\u00f3 Ferenc h\u00e1za","note":"","history":"A jezsuit\u00e1k 1719-ben megv\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k a Nagy Szab\u00f3 Ferenc szab\u00f3mester \u00e1ltal 1623-ban \u00e9p\u00edtett h\u00e1zat, amit kolostorr\u00e1 alak\u00edtottak \u00e1t. Nagy Szab\u00f3 Ferenc m\u00f3dos polg\u00e1r, g\u00f6rg\u00e9nyi udvarb\u00edr\u00f3 volt. R\u00e9szt vett az erd\u00e9lyi hadj\u00e1ratokban. 1614-ben erd\u00e9lyi k\u00f6vetk\u00e9nt Konstantin\u00e1polyba ment. Az 1650-es \u00e9vekben pap\u00edrra vetett eml\u00e9kiratai fontos t\u00f6rt\u00e9nelmi forr\u00e1sok.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}