exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Páduai Szent Antal egykori minorita templom és kolostor, P. Endes István Jezsuita Közösségi Ház

Páduai Szent Antal egykori minorita templom és kolostor, P. Endes István Jezsuita Közösségi Ház
Tg.Mures Biserica minoritilor 2
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Strada Köteles Sámuel 4
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5431918284, 24.5621930095
Google térkép:

Története

1726-ban tért vissza a minorita rend a városba a reformáció után. 1741-ben kezdtek el építkezni a Nagypiac fölé emelkedő magaslaton. 1760 és 1767 között épült meg a barokk Páduai Szent Antal templom. Csonka tornyát 1892-94 között építették a korábbi fábol ácsolt harangláb helyén. Oltárképét 1894-ben készítette Hofrichter J., és Rafaello Folignói Madonna festényének másolata. Két oldalán Páduai Szent Antal és Palermói Szent Rozália, a pestisbetegek védőszentje, szobrai láthatók. A rendházat 1903-ban új, emeletes szárnnyal bővítették. 1896-tól 1916-ig a minoriták Egerből ide helyezett teológiája, a két világháború között a noviciátus működött itt.

1948-ban az iskolatörvény alapján államosították a rendházat. A rend tulajdonát képező kertet is lefoglalták, és oda építették a színházat. 1951-ben kényszerlakhelyre hurcolták a minoritákat is. 1956-tól térhetett vissza két páter. 1999-ben a rendház és a templom az egyházmegye gondozásába került. Marosvásárhelyen 1723-ban jelent meg az első jezsuita, P. Endes István személyében, akit Kolozsvárról küldött a tartományfőnöke. Ő építtette a belvárosi barokk stílusú plébániatemplomot és a mellette lévő rendházat. 2008-ban visszatértek a jezsuita szerzetesek. Marosvásárhelyi Jezsuita Egyetemi Lelkészség és Kollégium illetve P. Endes István Jezsuita Közösségi Ház működik a rendházban.

{"item":"sight","set":{"sightId":2290,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada K\u00f6teles S\u00e1muel 4","mapdata":"1|2373|2896","gps_lat":"46.5431918284","gps_long":"24.5621930095","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"http:\/\/jezsuitaudvar.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Paduai-Szent-Antal-minorita-templom-es-kolostor-Marosvasarhely-1593","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg.Mures_Biserica_minoritilor_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Tg.Mures Biserica minoritilor 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/dd\/Tg.Mures_Biserica_minoritilor_2.jpg\/512px-Tg.Mures_Biserica_minoritilor_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg.Mures_Biserica_minoritilor_2.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"P\u00e1duai Szent Antal egykori minorita templom \u00e9s kolostor, P. Endes Istv\u00e1n Jezsuita K\u00f6z\u00f6ss\u00e9gi H\u00e1z","note":"","history":"1726-ban t\u00e9rt vissza a minorita rend a v\u00e1rosba a reform\u00e1ci\u00f3 ut\u00e1n. 1741-ben kezdtek el \u00e9p\u00edtkezni a Nagypiac f\u00f6l\u00e9 emelked\u0151 magaslaton. 1760 \u00e9s 1767 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt meg a barokk P\u00e1duai Szent Antal templom. Csonka torny\u00e1t 1892-94 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k a kor\u00e1bbi f\u00e1bol \u00e1csolt harangl\u00e1b hely\u00e9n. Olt\u00e1rk\u00e9p\u00e9t 1894-ben k\u00e9sz\u00edtette Hofrichter J., \u00e9s Rafaello Folign\u00f3i Madonna fest\u00e9ny\u00e9nek m\u00e1solata. K\u00e9t oldal\u00e1n P\u00e1duai Szent Antal \u00e9s Palerm\u00f3i Szent Roz\u00e1lia, a pestisbetegek v\u00e9d\u0151szentje, szobrai l\u00e1that\u00f3k. A rendh\u00e1zat 1903-ban \u00faj, emeletes sz\u00e1rnnyal b\u0151v\u00edtett\u00e9k. 1896-t\u00f3l 1916-ig a minorit\u00e1k Egerb\u0151l ide helyezett teol\u00f3gi\u00e1ja, a k\u00e9t vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa k\u00f6z\u00f6tt a novici\u00e1tus m\u0171k\u00f6d\u00f6tt itt.@\n1948-ban az iskolat\u00f6rv\u00e9ny alapj\u00e1n \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k a rendh\u00e1zat. A rend tulajdon\u00e1t k\u00e9pez\u0151 kertet is lefoglalt\u00e1k, \u00e9s oda \u00e9p\u00edtett\u00e9k a sz\u00ednh\u00e1zat. 1951-ben k\u00e9nyszerlakhelyre hurcolt\u00e1k a minorit\u00e1kat is. 1956-t\u00f3l t\u00e9rhetett vissza k\u00e9t p\u00e1ter. 1999-ben a rendh\u00e1z \u00e9s a templom az egyh\u00e1zmegye gondoz\u00e1s\u00e1ba ker\u00fclt. Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen 1723-ban jelent meg az els\u0151 jezsuita, P. Endes Istv\u00e1n szem\u00e9ly\u00e9ben, akit Kolozsv\u00e1rr\u00f3l k\u00fcld\u00f6tt a tartom\u00e1nyf\u0151n\u00f6ke. \u0150 \u00e9p\u00edttette a belv\u00e1rosi barokk st\u00edlus\u00fa pl\u00e9b\u00e1niatemplomot \u00e9s a mellette l\u00e9v\u0151 rendh\u00e1zat. 2008-ban visszat\u00e9rtek a jezsuita szerzetesek. Marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Jezsuita Egyetemi Lelk\u00e9szs\u00e9g \u00e9s Koll\u00e9gium illetve P. Endes Istv\u00e1n Jezsuita K\u00f6z\u00f6ss\u00e9gi H\u00e1z m\u0171k\u00f6dik a rendh\u00e1zban.\n&\nersekseg.ro: Marosv\u00e1s\u00e1rhely, P\u00e1duai Szent Antal-templom, Marosv\u00e1s\u00e1rhelyi Jezsuita Egyetemi Lelk\u00e9szs\u00e9g \u00e9s Koll\u00e9gium, (Ma-JEL), P. Endes Istv\u00e1n Jezsuita K\u00f6z\u00f6ss\u00e9gi H\u00e1z|https:\/\/ersekseg.ro\/hu\/templom\/1028","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}