exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Mihai Viteazul mellszobra

Mihai Viteazul mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Piața Bernády György
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5459896157, 24.5659296815
Google térkép:

Története

Mihai Viteazu Havasalföld fejedelme volt, aki 1599-1600 között végigdúlta, fosztogatta, gyilkolta Erdélyt. Az oláh történelemhamisítás az első nagy egyesítőnek hazudja, de valójában nem egyesített semmit, Erdélyben a Habsburg császár helytartójaként bitorolta a hatalmat egy ideig, amit fenti tevékenységeire használt, ezért elűzték. Ő volt az, aki feldúlta és kifosztotta Hunyadi János és a Szapolyai dinasztia sírjait a gyulafehérvári székesegyházban. Szobrát 2003-ban adományozta Marosvásárhelynek Prahova megye tanácsa. 2007-ben került jelenlegi helyére, a Bernády György térre.

{"item":"sight","set":{"sightId":2379,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy","mapdata":"1|2816|2412","gps_lat":"46.5459896157","gps_long":"24.5659296815","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Mihai Viteazul mellszobra","note":"","history":"Mihai Viteazu Havasalf\u00f6ld fejedelme volt, aki 1599-1600 k\u00f6z\u00f6tt v\u00e9gigd\u00falta, fosztogatta, gyilkolta Erd\u00e9lyt. Az ol\u00e1h t\u00f6rt\u00e9nelemhamis\u00edt\u00e1s az els\u0151 nagy egyes\u00edt\u0151nek hazudja, de val\u00f3j\u00e1ban nem egyes\u00edtett semmit, Erd\u00e9lyben a Habsburg cs\u00e1sz\u00e1r helytart\u00f3jak\u00e9nt bitorolta a hatalmat egy ideig, amit fenti tev\u00e9kenys\u00e9geire haszn\u00e1lt, ez\u00e9rt el\u0171zt\u00e9k. \u0150 volt az, aki feld\u00falta \u00e9s kifosztotta Hunyadi J\u00e1nos \u00e9s a Szapolyai dinasztia s\u00edrjait a gyulafeh\u00e9rv\u00e1ri sz\u00e9kesegyh\u00e1zban. Szobr\u00e1t 2003-ban adom\u00e1nyozta Marosv\u00e1s\u00e1rhelynek Prahova megye tan\u00e1csa. 2007-ben ker\u00fclt jelenlegi hely\u00e9re, a Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy t\u00e9rre.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}