exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Makariás-ház

Makariás-ház
RO MS Str Revolutiei nr 45
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Revoluției 45
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5504790888, 24.5648602723
Google térkép:

Története

1773-ban II. József leendő császárt itt szállásolták el, mert ez volt a legalkalmasabb épület a városban. Makariás Walles János az 1750-es években tűnt fel Marosvásárhelyen a sörfőzés jogának árendátoraként (bérlőjeként). 1760-ban polgári esküt tett és az Esküdtek Tanácsának tagjává választották.Marhákkal, lovakkal és fával is kereskedett. 1778-tól a város polgármestere is lett. 1784-ben hunyt el, tekintélyes vagyont hagyva maga után. A házat első feleségével, Anna-Maria Zeidlerrel együtt kezdte építtetni, akinek jó üzleti érzéke révén kulcsszerepe volt a vagyon felhalmozásában. Ő 1765-ben elhunyt, az épület csak az 1770-es évek elejére készült el teljesen. 1813-ban Teleki József vásárolta meg. Az 1850-es években Engel József orvos tulajdonába került, aki felújította az épületet, ami új arculatot kapott. Tőle 1864-ben a református egyházközösség vásárolta meg és leánygimnáziummá alakíttatta, ami három évtizedig működött. 1896. június 24-én csaknem teljesen leégett, ekkor az iskola már nem működött benne. Az egyházközösség még ez évben neobarokk stílusban újíttatta fel Flesch Adolf tervei alapján, ekkor nyerte el mai képét.

{"item":"sight","set":{"sightId":2333,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Revolu\u021biei 45","mapdata":"1|2684|1639","gps_lat":"46.5504790888","gps_long":"24.5648602723","religion":0,"oldtype":"53,74","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=404","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Str_Revolutiei_nr_45.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO MS Str Revolutiei nr 45\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d7\/RO_MS_Str_Revolutiei_nr_45.jpg\/512px-RO_MS_Str_Revolutiei_nr_45.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Str_Revolutiei_nr_45.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Makari\u00e1s-h\u00e1z","note":"","history":"1773-ban II. J\u00f3zsef leend\u0151 cs\u00e1sz\u00e1rt itt sz\u00e1ll\u00e1solt\u00e1k el, mert ez volt a legalkalmasabb \u00e9p\u00fclet a v\u00e1rosban. Makari\u00e1s Walles J\u00e1nos az 1750-es \u00e9vekben t\u0171nt fel Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen a s\u00f6rf\u0151z\u00e9s jog\u00e1nak \u00e1rend\u00e1torak\u00e9nt (b\u00e9rl\u0151jek\u00e9nt). 1760-ban polg\u00e1ri esk\u00fct tett \u00e9s az Esk\u00fcdtek Tan\u00e1cs\u00e1nak tagj\u00e1v\u00e1 v\u00e1lasztott\u00e1k.Marh\u00e1kkal, lovakkal \u00e9s f\u00e1val is kereskedett. 1778-t\u00f3l a v\u00e1ros polg\u00e1rmestere is lett. 1784-ben hunyt el, tekint\u00e9lyes vagyont hagyva maga ut\u00e1n. A h\u00e1zat els\u0151 feles\u00e9g\u00e9vel, Anna-Maria Zeidlerrel egy\u00fctt kezdte \u00e9p\u00edttetni, akinek j\u00f3 \u00fczleti \u00e9rz\u00e9ke r\u00e9v\u00e9n kulcsszerepe volt a vagyon felhalmoz\u00e1s\u00e1ban. \u0150 1765-ben elhunyt, az \u00e9p\u00fclet csak az 1770-es \u00e9vek elej\u00e9re k\u00e9sz\u00fclt el teljesen. 1813-ban Teleki J\u00f3zsef v\u00e1s\u00e1rolta meg. Az 1850-es \u00e9vekben Engel J\u00f3zsef orvos tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt, aki fel\u00faj\u00edtotta az \u00e9p\u00fcletet, ami \u00faj arculatot kapott. T\u0151le 1864-ben a reform\u00e1tus egyh\u00e1zk\u00f6z\u00f6ss\u00e9g v\u00e1s\u00e1rolta meg \u00e9s le\u00e1nygimn\u00e1ziumm\u00e1 alak\u00edttatta, ami h\u00e1rom \u00e9vtizedig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1896. j\u00fanius 24-\u00e9n csaknem teljesen le\u00e9gett, ekkor az iskola m\u00e1r nem m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne. Az egyh\u00e1zk\u00f6z\u00f6ss\u00e9g m\u00e9g ez \u00e9vben neobarokk st\u00edlusban \u00faj\u00edttatta fel Flesch Adolf tervei alapj\u00e1n, ekkor nyerte el mai k\u00e9p\u00e9t.\n&\nwikipedia: Makari\u00e1s Walles-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Makari%C3%A1s_Walles-h%C3%A1z","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}