exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Lábasház, egykori katolikus iskola

Lábasház, egykori katolikus iskola
RO MS Casa cu Arcade 3
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Călărașilor, Piața Trandafirilor
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5465139124, 24.5628601605
Google térkép:

Története

A 18. század elején a katolikus felekezet iskola céljára megvásárolta az emeletes sarokházat, amelynek utcai oldali földszintjén nyitott árkádsor futott végig. Ekkez új épületrészt építettek, hasonló árkádsorral (lábakkal), melyben bentlakást és a szegény tanulók számára étkezdét is kialakítottak. 1873-ban a tetőzete leégett és az emelet is használhatatlanná vált. A felújítás során egy újabb emeletet húztak az épületre. Ekkor befalazták a földszinti árkádsort, és üzlethelyiségeket alakítottak ki. 1908-ban felépült az új római katolikus gimnázium, ezután az emeletein lakásokat alakítottak ki. Az 1980-as műemléki helyreállítás során helyreállították az árkádsort is.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2335,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada C\u0103l\u0103ra\u0219ilor, Pia\u021ba Trandafirilor","mapdata":"1|2447|2312","gps_lat":"46.5465139124","gps_long":"24.5628601605","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Labashaz-Marosvasarhely-1958","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Casa_cu_Arcade_3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO MS Casa cu Arcade 3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/0d\/RO_MS_Casa_cu_Arcade_3.jpg\/512px-RO_MS_Casa_cu_Arcade_3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Casa_cu_Arcade_3.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"L\u00e1bash\u00e1z, egykori katolikus iskola","note":"","history":"A 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n a katolikus felekezet iskola c\u00e9lj\u00e1ra megv\u00e1s\u00e1rolta az emeletes sarokh\u00e1zat, amelynek utcai oldali f\u00f6ldszintj\u00e9n nyitott \u00e1rk\u00e1dsor futott v\u00e9gig. Ekkez \u00faj \u00e9p\u00fcletr\u00e9szt \u00e9p\u00edtettek, hasonl\u00f3 \u00e1rk\u00e1dsorral (l\u00e1bakkal), melyben bentlak\u00e1st \u00e9s a szeg\u00e9ny tanul\u00f3k sz\u00e1m\u00e1ra \u00e9tkezd\u00e9t is kialak\u00edtottak. 1873-ban a tet\u0151zete le\u00e9gett \u00e9s az emelet is haszn\u00e1lhatatlann\u00e1 v\u00e1lt. A fel\u00faj\u00edt\u00e1s sor\u00e1n egy \u00fajabb emeletet h\u00faztak az \u00e9p\u00fcletre. Ekkor befalazt\u00e1k a f\u00f6ldszinti \u00e1rk\u00e1dsort, \u00e9s \u00fczlethelyis\u00e9geket alak\u00edtottak ki. 1908-ban fel\u00e9p\u00fclt az \u00faj r\u00f3mai katolikus gimn\u00e1zium, ezut\u00e1n az emeletein lak\u00e1sokat alak\u00edtottak ki. Az 1980-as m\u0171eml\u00e9ki helyre\u00e1ll\u00edt\u00e1s sor\u00e1n helyre\u00e1ll\u00edtott\u00e1k az \u00e1rk\u00e1dsort is.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}