exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Közigazgatási Palota

Consiliul Judeţean Mureş, Maros Megyei Tanács
Közigazgatási Palota
Consiliul Judeţean Mureş, Maros Megyei Tanács
Palatul Prefecturii din Tirgu Mures
Mihai Stancu, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
vármegyeháza
Cím:
Piaţa Victoriei (Győzelem tér) 2.
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5430003498, 24.557409994
Google térkép:

Története

Bernády György polgármester kérésére 1905–1907 között épült Komor Marcell és Jakab Dezső tervei alapján a magyar szecesszió jegyében. Eredetileg városházaként (polgármesteri hivatalként) funkcionált. Gyakran csak Cifra Palotának hívták, mivel az akkori kisvárosban szokatlan volt az ilyen impozáns épület.

A román megszállás után a külső falon a Magyar Királyság lenyűgöző címerét, illetve a Róth Miksa által festett ablaküvegeket, amelyek Ferenc Józsefet (ez volt a legnagyobb), Bethlen Gábort, Kossuth Lajost, Deák Ferencet és II. Rákóczi Ferencet ábrázolják, eltüntették. A díszes ablaküvegek helyébe egyszerű, közönséges üveget tettek. 2007-ben a festett ablaküvegek előkerültek, illetve elkezdődött a restaurálásuk, amit a Budapesti Fővárosi Önkormányzat és a Róth Miksa Múzeum is támogat. A restaurálás után az ablakok a románok miatt nem kerülhettek vissza eredeti helyükre, azonban a Kultúrpalotában a történeti kiállítás részeként megtekinthetőek.

Az épület északkeleti részén van a 60 méter magas torony, amely a város majdnem minden pontjáról látható. Óráját Müller János, a harangokat Thúri Ferenc készítette. A Közigazgatási Palotában jelenleg a Maros Megyei Prefektúra és a Megyei Tanács működik.

{"item":"sight","set":{"sightId":2311,"townId":85,"active":2,"name_LO":"Consiliul Jude\u0163ean Mure\u015f, Maros Megyei Tan\u00e1cs","address":"Pia\u0163a Victoriei (Gy\u0151zelem t\u00e9r) 2.","mapdata":"1|1819|2911","gps_lat":"46.5430003498","gps_long":"24.5574099940","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"11","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Marosvasarhely-1429","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=240","picture":"\u003Ca title=\u0022Mihai Stancu, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Prefecturii_din_Tirgu_Mures.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Palatul Prefecturii din Tirgu Mures\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/34\/Palatul_Prefecturii_din_Tirgu_Mures.JPG\/512px-Palatul_Prefecturii_din_Tirgu_Mures.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Palatul_Prefecturii_din_Tirgu_Mures.JPG\u0022\u003EMihai Stancu\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"K\u00f6zigazgat\u00e1si Palota","note":"","history":"Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy polg\u00e1rmester k\u00e9r\u00e9s\u00e9re 1905\u20131907 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt Komor Marcell \u00e9s Jakab Dezs\u0151 tervei alapj\u00e1n a magyar szecesszi\u00f3 jegy\u00e9ben. Eredetileg v\u00e1rosh\u00e1zak\u00e9nt (polg\u00e1rmesteri hivatalk\u00e9nt) funkcion\u00e1lt. Gyakran csak Cifra Palot\u00e1nak h\u00edvt\u00e1k, mivel az akkori kisv\u00e1rosban szokatlan volt az ilyen impoz\u00e1ns \u00e9p\u00fclet.@\nA rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a k\u00fcls\u0151 falon a Magyar Kir\u00e1lys\u00e1g leny\u0171g\u00f6z\u0151 c\u00edmer\u00e9t, illetve a R\u00f3th Miksa \u00e1ltal festett ablak\u00fcvegeket, amelyek Ferenc J\u00f3zsefet (ez volt a legnagyobb), Bethlen G\u00e1bort, Kossuth Lajost, De\u00e1k Ferencet \u00e9s II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencet \u00e1br\u00e1zolj\u00e1k, elt\u00fcntett\u00e9k. A d\u00edszes ablak\u00fcvegek hely\u00e9be egyszer\u0171, k\u00f6z\u00f6ns\u00e9ges \u00fcveget tettek. 2007-ben a festett ablak\u00fcvegek el\u0151ker\u00fcltek, illetve elkezd\u0151d\u00f6tt a restaur\u00e1l\u00e1suk, amit a Budapesti F\u0151v\u00e1rosi \u00d6nkorm\u00e1nyzat \u00e9s a R\u00f3th Miksa M\u00fazeum is t\u00e1mogat. A restaur\u00e1l\u00e1s ut\u00e1n az ablakok a rom\u00e1nok miatt nem ker\u00fclhettek vissza eredeti hely\u00fckre, azonban a Kult\u00farpalot\u00e1ban a t\u00f6rt\u00e9neti ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s r\u00e9szek\u00e9nt megtekinthet\u0151ek.@\nAz \u00e9p\u00fclet \u00e9szakkeleti r\u00e9sz\u00e9n van a 60 m\u00e9ter magas torony, amely a v\u00e1ros majdnem minden pontj\u00e1r\u00f3l l\u00e1that\u00f3. \u00d3r\u00e1j\u00e1t M\u00fcller J\u00e1nos, a harangokat Th\u00fari Ferenc k\u00e9sz\u00edtette. A K\u00f6zigazgat\u00e1si Palot\u00e1ban jelenleg a Maros Megyei Prefekt\u00fara \u00e9s a Megyei Tan\u00e1cs m\u0171k\u00f6dik.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}