exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kossuth Lajos egykori szobra

Kossuth Lajos egykori szobra
Kossuth mv
Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Cím:
Piața Trandafirilor (egykori Széchenyi tér)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.545912375, 24.5630456181
Google térkép:

Története

1899-ben avatták fel Kossuth Lajos 3,2 méter magas bronzszobrát. Köllő Miklós munkája a főtér felső részén állt, a Keresztelő Szent János Plébánia és az Apolló-palota között. 1919 márciusában a megszálló románok ledöntötték és megsemmisítették a többi magyar szoborral együtt.

Kossuth Lajost mindig is tisztelet övezte a marosvásárhelyiek körében: a város első díszpolgárává választották, utcát neveztek el róla, a közgyűlés termét életnagyságú festménye díszítette. Halála után, 1894 tavaszán bizottságot alapítottak egy főtéri Kossuth-szobor felállítására. A gránittalapzaton álló, 3,2 méter magas bronzszobrot Köllő Miklós készítette, és 1899-ben leplezték le a katolikus plébánia előtt, a zenélő kút közelében. 1919-ben hasonló sorsra jutott, mint a Bem-szobor: a románok ledöntötték és elvitték. A bronzból később sasfigurákat öntöttek, melyekkel román katonai emlékműveket díszítettek. Az összetört talapzatot a Maros gát alatti részébe dobták, ahol alacsony vízálláskor még a 20. század végén is látható volt. A szobor helyén építették fel a románok az új katedrálisukat.

{"item":"sight","set":{"sightId":2361,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Trandafirilor (egykori Sz\u00e9chenyi t\u00e9r)","mapdata":"1|2483|2418","gps_lat":"46.5459123750","gps_long":"24.5630456181","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/13781\/kossuth-lajos","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kossuth_mv.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kossuth mv\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/2\/29\/Kossuth_mv.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kossuth_mv.jpeg\u0022\u003EUnknown authorUnknown author\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Kossuth Lajos egykori szobra","note":"","history":"1899-ben avatt\u00e1k fel Kossuth Lajos 3,2 m\u00e9ter magas bronzszobr\u00e1t. K\u00f6ll\u0151 Mikl\u00f3s munk\u00e1ja a f\u0151t\u00e9r fels\u0151 r\u00e9sz\u00e9n \u00e1llt, a Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos Pl\u00e9b\u00e1nia \u00e9s az Apoll\u00f3-palota k\u00f6z\u00f6tt. 1919 m\u00e1rcius\u00e1ban a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k \u00e9s megsemmis\u00edtett\u00e9k a t\u00f6bbi magyar szoborral egy\u00fctt.@\nKossuth Lajost mindig is tisztelet \u00f6vezte a marosv\u00e1s\u00e1rhelyiek k\u00f6r\u00e9ben: a v\u00e1ros els\u0151 d\u00edszpolg\u00e1r\u00e1v\u00e1 v\u00e1lasztott\u00e1k, utc\u00e1t neveztek el r\u00f3la, a k\u00f6zgy\u0171l\u00e9s term\u00e9t \u00e9letnagys\u00e1g\u00fa festm\u00e9nye d\u00edsz\u00edtette. Hal\u00e1la ut\u00e1n, 1894 tavasz\u00e1n bizotts\u00e1got alap\u00edtottak egy f\u0151t\u00e9ri Kossuth-szobor fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1ra. A gr\u00e1nittalapzaton \u00e1ll\u00f3, 3,2 m\u00e9ter magas bronzszobrot K\u00f6ll\u0151 Mikl\u00f3s k\u00e9sz\u00edtette, \u00e9s 1899-ben leplezt\u00e9k le a katolikus pl\u00e9b\u00e1nia el\u0151tt, a zen\u00e9l\u0151 k\u00fat k\u00f6zel\u00e9ben. 1919-ben hasonl\u00f3 sorsra jutott, mint a Bem-szobor: a rom\u00e1nok led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k \u00e9s elvitt\u00e9k. A bronzb\u00f3l k\u00e9s\u0151bb sasfigur\u00e1kat \u00f6nt\u00f6ttek, melyekkel rom\u00e1n katonai eml\u00e9km\u0171veket d\u00edsz\u00edtettek. Az \u00f6sszet\u00f6rt talapzatot a Maros g\u00e1t alatti r\u00e9sz\u00e9be dobt\u00e1k, ahol alacsony v\u00edz\u00e1ll\u00e1skor m\u00e9g a 20. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n is l\u00e1that\u00f3 volt. A szobor hely\u00e9n \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel a rom\u00e1nok az \u00faj katedr\u00e1lisukat.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}