exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kőrösi Csoma Sándor szobra

Kőrösi Csoma Sándor szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Bulevardul Cetății (Vár út)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5481634927, 24.5682033084
Google térkép:

Története

Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842) híres magyar utazó, a tibetológia megalapítója, a tibeti-angol szótár és nyelvtan megalkotója. Keleti utazásai során a magyarok eredetét is kutatta.

1940 és 1944 között Marosvásárhely ismét Magyarországhoz tartozott, a Polgári Fiúiskola (a későbbi Petru Maior Egyetem) pedig felvette Kőrösi Csoma Sándor filológus, orientalista nevét. 1941-ben felkérték Dabóczi Mihályt, hogy készítse el Kőrösi szobrát, amelyet majd az iskola közelében, a vár déli falánál (a Kádárok bástyája mellett) fognak felállítani. A szobrot, Dabóczy Mihály alkotását, 1943 szeptemberében avatták fel. 1944-ben a vörös pestissel visszatérő románok ledöntötték, fejét letörték. Az 1950-es években a pártbizottság jóváhagyta a szobor újraállítását, engedve a magyar diákok követelésének, így Kulcsár Béla szobrászművész restaurálta az alkotást, majd 1962-ben a vártól északkeletre, a Vársétányon állították fel.

{"item":"sight","set":{"sightId":2357,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Cet\u0103\u021bii (V\u00e1r \u00fat)","mapdata":"1|3081|2046","gps_lat":"46.5481634927","gps_long":"24.5682033084","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/15556\/korosi-csoma-sandor-szobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Dab\u00f3czi Mih\u00e1ly. Kulcs\u00e1r B\u00e9la szobr\u00e1szok; fot\u00f3: S\u00e1ntha Imre G\u00e9za, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C5%91r%C3%B6si_Csoma_S%C3%A1ndor_szobra_Marosvasarhely_1962.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022K\u0151r\u00f6si Csoma S\u00e1ndor szobra Marosvasarhely 1962\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/b\/b9\/K%C5%91r%C3%B6si_Csoma_S%C3%A1ndor_szobra_Marosvasarhely_1962.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:K%C5%91r%C3%B6si_Csoma_S%C3%A1ndor_szobra_Marosvasarhely_1962.jpg\u0022\u003EDab\u00f3czi Mih\u00e1ly. Kulcs\u00e1r B\u00e9la szobr\u00e1szok; fot\u00f3: S\u00e1ntha Imre G\u00e9za\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"K\u0151r\u00f6si Csoma S\u00e1ndor szobra","note":"","history":"K\u0151r\u00f6si Csoma S\u00e1ndor (1784-1842) h\u00edres magyar utaz\u00f3, a tibetol\u00f3gia megalap\u00edt\u00f3ja, a tibeti-angol sz\u00f3t\u00e1r \u00e9s nyelvtan megalkot\u00f3ja. Keleti utaz\u00e1sai sor\u00e1n a magyarok eredet\u00e9t is kutatta.@\n1940 \u00e9s 1944 k\u00f6z\u00f6tt Marosv\u00e1s\u00e1rhely ism\u00e9t Magyarorsz\u00e1ghoz tartozott, a Polg\u00e1ri Fi\u00faiskola (a k\u00e9s\u0151bbi Petru Maior Egyetem) pedig felvette K\u0151r\u00f6si Csoma S\u00e1ndor filol\u00f3gus, orientalista nev\u00e9t. 1941-ben felk\u00e9rt\u00e9k Dab\u00f3czi Mih\u00e1lyt, hogy k\u00e9sz\u00edtse el K\u0151r\u00f6si szobr\u00e1t, amelyet majd az iskola k\u00f6zel\u00e9ben, a v\u00e1r d\u00e9li fal\u00e1n\u00e1l (a K\u00e1d\u00e1rok b\u00e1sty\u00e1ja mellett) fognak fel\u00e1ll\u00edtani. A szobrot, Dab\u00f3czy Mih\u00e1ly alkot\u00e1s\u00e1t, 1943 szeptember\u00e9ben avatt\u00e1k fel. 1944-ben a v\u00f6r\u00f6s pestissel visszat\u00e9r\u0151 rom\u00e1nok led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, fej\u00e9t let\u00f6rt\u00e9k. Az 1950-es \u00e9vekben a p\u00e1rtbizotts\u00e1g j\u00f3v\u00e1hagyta a szobor \u00fajra\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t, engedve a magyar di\u00e1kok k\u00f6vetel\u00e9s\u00e9nek, \u00edgy Kulcs\u00e1r B\u00e9la szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz restaur\u00e1lta az alkot\u00e1st, majd 1962-ben a v\u00e1rt\u00f3l \u00e9szakkeletre, a V\u00e1rs\u00e9t\u00e1nyon \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}