exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Keresztelő Szent János Plébánia Egyházművészeti Múzeuma

Keresztelő Szent János Plébánia Egyházművészeti Múzeuma
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Piața Trandafirilor (Rózsák tere) 61
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5458636914, 24.5640593727
Google térkép:
A templomban.

Története

2002-ben létesült Csató Béla főesperes és Márton Judit műemlékvédő szakmérnök kezdeményezésének köszönhetően. A templom északi oldalkarzatán elrendezett kiállítási anyagot kezdetben csak olajfestmények képezték, később azonban ez az anyag folyamatos gyűjtőmunka eredményeként értékes ötvösművekkel, szobrokkal, liturgikus könyvekkel és tárgyakkal bővült. Az állandó kiállítást 2005. június 24-én nyitották meg.

1707. március 28-án a Marosvásárhelyen a vártemplomban tartott utolsó erdélyi országgyűlés II. Rákóczi Ferencet fejedelemmé választotta. A fejedelem ezután e ház emeletén fogadta a gratuláló küldöttségeket.

{"item":"sight","set":{"sightId":2308,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Trandafirilor (R\u00f3zs\u00e1k tere) 61","mapdata":"1|2617|2447","gps_lat":"46.5458636914","gps_long":"24.5640593727","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"http:\/\/mvh-belvaros.plebania.ro\/egyhazmuveszeti-muzeum\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Keresztel\u0151 Szent J\u00e1nos Pl\u00e9b\u00e1nia Egyh\u00e1zm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeuma","note":"A templomban.","history":"2002-ben l\u00e9tes\u00fclt Csat\u00f3 B\u00e9la f\u0151esperes \u00e9s M\u00e1rton Judit m\u0171eml\u00e9kv\u00e9d\u0151 szakm\u00e9rn\u00f6k kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en. A templom \u00e9szaki oldalkarzat\u00e1n elrendezett ki\u00e1ll\u00edt\u00e1si anyagot kezdetben csak olajfestm\u00e9nyek k\u00e9pezt\u00e9k, k\u00e9s\u0151bb azonban ez az anyag folyamatos gy\u0171jt\u0151munka eredm\u00e9nyek\u00e9nt \u00e9rt\u00e9kes \u00f6tv\u00f6sm\u0171vekkel, szobrokkal, liturgikus k\u00f6nyvekkel \u00e9s t\u00e1rgyakkal b\u0151v\u00fclt. Az \u00e1lland\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1st 2005. j\u00fanius 24-\u00e9n nyitott\u00e1k meg.@\n1707. m\u00e1rcius 28-\u00e1n a Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen a v\u00e1rtemplomban tartott utols\u00f3 erd\u00e9lyi orsz\u00e1ggy\u0171l\u00e9s II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencet fejedelemm\u00e9 v\u00e1lasztotta. A fejedelem ezut\u00e1n e h\u00e1z emelet\u00e9n fogadta a gratul\u00e1l\u00f3 k\u00fcld\u00f6tts\u00e9geket.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}