exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

II. Rákóczi Ferenc egykori mellszobra

II. Rákóczi Ferenc egykori mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Cím:
Strada Arany János
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5474484873, 24.5591008152
Google térkép:

Története

II. Rákóczi Ferencet Marosvásárhelyen iktatták be Erdély fejedelmévé, és a dualizmus alatt több közterület is Rákóczi nevét viselte. 1907-ben, beiktatásának 200. évfordulóján leplezték le Rákóczi mellszobrát a Kossuth utca és az Arany János utca kereszteződésében található kis parkban (jelenleg ezen a helyen áll a Petőfi-szobor). A mű Székely Károly marosvásárhelyi szobrász alkotása volt, és a fejedelem Mányoki Ádám általi ábrázolása alapján készült. 1919-ben a megszálló románok ezt a szobrot is eltávolították, a többi magyar szoborral egyetemben.

{"item":"sight","set":{"sightId":2359,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Arany J\u00e1nos","mapdata":"1|2013|2158","gps_lat":"46.5474484873","gps_long":"24.5591008152","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12943\/ii-rakoczi-ferenc-szobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc egykori mellszobra","note":"","history":"II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencet Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen iktatt\u00e1k be Erd\u00e9ly fejedelm\u00e9v\u00e9, \u00e9s a dualizmus alatt t\u00f6bb k\u00f6zter\u00fclet is R\u00e1k\u00f3czi nev\u00e9t viselte. 1907-ben, beiktat\u00e1s\u00e1nak 200. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n leplezt\u00e9k le R\u00e1k\u00f3czi mellszobr\u00e1t a Kossuth utca \u00e9s az Arany J\u00e1nos utca keresztez\u0151d\u00e9s\u00e9ben tal\u00e1lhat\u00f3 kis parkban (jelenleg ezen a helyen \u00e1ll a Pet\u0151fi-szobor). A m\u0171 Sz\u00e9kely K\u00e1roly marosv\u00e1s\u00e1rhelyi szobr\u00e1sz alkot\u00e1sa volt, \u00e9s a fejedelem M\u00e1nyoki \u00c1d\u00e1m \u00e1ltali \u00e1br\u00e1zol\u00e1sa alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt. 1919-ben a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok ezt a szobrot is elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, a t\u00f6bbi magyar szoborral egyetemben.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}