exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Székelyföldi Iparmúzeum, Természettudományi Múzeum

Muzeul de Ştiinţele Naturii
Egykori Székelyföldi Iparmúzeum, Természettudományi Múzeum
Muzeul de Ştiinţele Naturii
RO MS Nature History Museum 2
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
múzeum
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Horea 24
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5456522126, 24.5562445094
Google térkép:

Története

A múzeum a Székely Művelődési és Közgazdasági Egylet kitartó lobbitevékenységének eredményeként kormányzati támogatással és helyi adományokból 1890-ben vette kezdetét a múzeum építése Kiss István építész tervei alapján. 1893-ra készült el. Homlokzati timpanonjában Róna József szonrai láthatók, középen a trónon ülő Attila királlyal, mellette jobbról és balról Erdélyt illetve Magyarországot jelképező nőalakok láthatók.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":2316,"townId":85,"active":1,"name_LO":"Muzeul de \u015etiin\u0163ele Naturii","address":"Strada Horea 24","mapdata":"1|1689|2454","gps_lat":"46.5456522126","gps_long":"24.5562445094","religion":0,"oldtype":"98","newtype":"98","homepage":"http:\/\/muzeulmures.ro\/termeszettudomanyi-muzeum","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=267","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Nature_History_Museum_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO MS Nature History Museum 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/4b\/RO_MS_Nature_History_Museum_2.jpg\/512px-RO_MS_Nature_History_Museum_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_MS_Nature_History_Museum_2.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Sz\u00e9kelyf\u00f6ldi Iparm\u00fazeum, Term\u00e9szettudom\u00e1nyi M\u00fazeum","note":"","history":"A m\u00fazeum a Sz\u00e9kely M\u0171vel\u0151d\u00e9si \u00e9s K\u00f6zgazdas\u00e1gi Egylet kitart\u00f3 lobbitev\u00e9kenys\u00e9g\u00e9nek eredm\u00e9nyek\u00e9nt korm\u00e1nyzati t\u00e1mogat\u00e1ssal \u00e9s helyi adom\u00e1nyokb\u00f3l 1890-ben vette kezdet\u00e9t a m\u00fazeum \u00e9p\u00edt\u00e9se Kiss Istv\u00e1n \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. 1893-ra k\u00e9sz\u00fclt el. Homlokzati timpanonj\u00e1ban R\u00f3na J\u00f3zsef szonrai l\u00e1that\u00f3k, k\u00f6z\u00e9pen a tr\u00f3non \u00fcl\u0151 Attila kir\u00e1llyal, mellette jobbr\u00f3l \u00e9s balr\u00f3l Erd\u00e9lyt illetve Magyarorsz\u00e1got jelk\u00e9pez\u0151 n\u0151alakok l\u00e1that\u00f3k.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}