exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Méder szálloda és étterem

Egykori Méder szálloda és étterem
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
stadion / sportlétesítmény
Cím:
Revoluţiei 5 (egykori Szent György út)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5470848823, 24.5635967036
Google térkép:

Története

A 19. század második felében épült a Magyar Iparos Egylet székháza céljából. Klasszicizáló homlokzatát Nagy Győző mérnöknek köszönhetően kapta. Földszintjén étterem, emeletén gyűlésterem, udvari szárnyában szálloda működött, melyet özv. Méder Antalné vezetett. 1945 után államosították, homlokzati díszei egy részét eltávolították, ma a katonaság sportolói használják gyakorló teremként.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2323,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Revolu\u0163iei 5 (egykori Szent Gy\u00f6rgy \u00fat)","mapdata":"1|2542|2220","gps_lat":"46.5470848823","gps_long":"24.5635967036","religion":0,"oldtype":"80,80","newtype":"90","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Meder-szalloda-es-etterem-Marosvasarhely-1965","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori M\u00e9der sz\u00e1lloda \u00e9s \u00e9tterem","note":"","history":"A 19. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben \u00e9p\u00fclt a Magyar Iparos Egylet sz\u00e9kh\u00e1za c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l. Klassziciz\u00e1l\u00f3 homlokzat\u00e1t Nagy Gy\u0151z\u0151 m\u00e9rn\u00f6knek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en kapta. F\u00f6ldszintj\u00e9n \u00e9tterem, emelet\u00e9n gy\u0171l\u00e9sterem, udvari sz\u00e1rny\u00e1ban sz\u00e1lloda m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, melyet \u00f6zv. M\u00e9der Antaln\u00e9 vezetett. 1945 ut\u00e1n \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, homlokzati d\u00edszei egy r\u00e9sz\u00e9t elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k, ma a katonas\u00e1g sportol\u00f3i haszn\u00e1lj\u00e1k gyakorl\u00f3 teremk\u00e9nt.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}