exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori iparostanonc-otthon

Egykori iparostanonc-otthon
RO Targu Mures Iuliu Maniu nr 4 (1)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
nincs adat
Cím:
Strada Iuliu Maniu 4
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5418870944, 24.5565204586
Google térkép:

Története

A valamikori iparostanonc-otthon 1915-ben, a marosvásárhelyi Építő Iparosok Szövetségének kezdeményezésére, a magyar iparostanulók számára, valamint a városban tevékenykedő kőművesmestereknél tanuló inasok elméleti oktatása céljából épült. Tervezését Marosvásárhely egyik dúsgazdag építésze, Csiszár Lajos támogatta, aki Keresztes Gyula műépítész szerint enyhe egyiptomi motívumokat is bevitt a csodálatos, kupolás ingatlanba. A szecessziós épület külső díszítése is egyedi: az ablakok szemöldökeinél a különböző szakmák jelképes címerei találhatók, alatta meg a rövidítések, mint például „Vill” (a villanyszerelők esetében), „Üveg” (üvegesek), „Aszt” (asztalosok), „Lak” (lakatosok), „Bád” (bádogosok), „Fest” (festők). Némileg meglepő, hogy ezeket sem a fél évszázados szocializmus, sem az utána kitörő magyarellenes hangulat nem tüntette el az épület homlokzatáról. Mint ahogy a kapualjban lévő magyar nyelvű márványtáblákat vagy a főbejárat fölötti városcímert sem. Nem volt ennyire kegyes a sors a másik bejárat fölött lévő (valószínűleg magyar) címerhez. Ez a főtéri ingatlan adott helyett az 1906-ban alakult Építő Iparosok Szövetségének, mely társaság 1923-ban Buksa Béla vezetésével Magyar Iparosegyletté alakult át.

{"item":"sight","set":{"sightId":2521,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Iuliu Maniu 4","mapdata":"1|1725|3102","gps_lat":"46.5418870944","gps_long":"24.5565204586","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Targu_Mures_Iuliu_Maniu_nr_4_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO Targu Mures Iuliu Maniu nr 4 (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e6\/RO_Targu_Mures_Iuliu_Maniu_nr_4_%281%29.jpg\/512px-RO_Targu_Mures_Iuliu_Maniu_nr_4_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Targu_Mures_Iuliu_Maniu_nr_4_(1).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori iparostanonc-otthon","note":"","history":"A valamikori iparostanonc-otthon 1915-ben, a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi \u00c9p\u00edt\u0151 Iparosok Sz\u00f6vets\u00e9g\u00e9nek kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re, a magyar iparostanul\u00f3k sz\u00e1m\u00e1ra, valamint a v\u00e1rosban tev\u00e9kenyked\u0151 k\u0151m\u0171vesmesterekn\u00e9l tanul\u00f3 inasok elm\u00e9leti oktat\u00e1sa c\u00e9lj\u00e1b\u00f3l \u00e9p\u00fclt. Tervez\u00e9s\u00e9t Marosv\u00e1s\u00e1rhely egyik d\u00fasgazdag \u00e9p\u00edt\u00e9sze, Csisz\u00e1r Lajos t\u00e1mogatta, aki Keresztes Gyula m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sz szerint enyhe egyiptomi mot\u00edvumokat is bevitt a csod\u00e1latos, kupol\u00e1s ingatlanba. A szecesszi\u00f3s \u00e9p\u00fclet k\u00fcls\u0151 d\u00edsz\u00edt\u00e9se is egyedi: az ablakok szem\u00f6ld\u00f6kein\u00e9l a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 szakm\u00e1k jelk\u00e9pes c\u00edmerei tal\u00e1lhat\u00f3k, alatta meg a r\u00f6vid\u00edt\u00e9sek, mint p\u00e9ld\u00e1ul \u201eVill\u201d (a villanyszerel\u0151k eset\u00e9ben), \u201e\u00dcveg\u201d (\u00fcvegesek), \u201eAszt\u201d (asztalosok), \u201eLak\u201d (lakatosok), \u201eB\u00e1d\u201d (b\u00e1dogosok), \u201eFest\u201d (fest\u0151k). N\u00e9mileg meglep\u0151, hogy ezeket sem a f\u00e9l \u00e9vsz\u00e1zados szocializmus, sem az ut\u00e1na kit\u00f6r\u0151 magyarellenes hangulat nem t\u00fcntette el az \u00e9p\u00fclet homlokzat\u00e1r\u00f3l. Mint ahogy a kapualjban l\u00e9v\u0151 magyar nyelv\u0171 m\u00e1rv\u00e1nyt\u00e1bl\u00e1kat vagy a f\u0151bej\u00e1rat f\u00f6l\u00f6tti v\u00e1rosc\u00edmert sem. Nem volt ennyire kegyes a sors a m\u00e1sik bej\u00e1rat f\u00f6l\u00f6tt l\u00e9v\u0151 (val\u00f3sz\u00edn\u0171leg magyar) c\u00edmerhez. Ez a f\u0151t\u00e9ri ingatlan adott helyett az 1906-ban alakult \u00c9p\u00edt\u0151 Iparosok Sz\u00f6vets\u00e9g\u00e9nek, mely t\u00e1rsas\u00e1g 1923-ban Buksa B\u00e9la vezet\u00e9s\u00e9vel Magyar Iparosegylett\u00e9 alakult \u00e1t.\n&\nkronikaonline.ro: \u00daj otthont kap a marosv\u00e1s\u00e1rhelyi n\u00e9pi egyetem|https:\/\/kronikaonline.ro\/erdelyi-hirek\/uj-otthont-kap-a-marosvasarhelyi-nepi-egyetem","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}