exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Csiki Márton háza, Bornemissza-ház

Csiki Márton háza, Bornemissza-ház
RO Targu Mures str Targului nr 1 (8)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Sáros utca 1
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5459066536, 24.5650058392
Google térkép:

Története

Csiki Márton örmény kereskedő (1750 körül - 1828) házának alsó szintje 1803-ban, az emelet 1811 táján készült el. A kereskedő apja, Szintén Csiki Márton az 1750-es években érkezett Erzsébetvárosból Marosvásárhelyre. Fia már a város legvagyonosabb polgárai közé tartozott. 1862-ben fiai, Márton és Gergely a város legnagyobb magánföldbirtokosai voltak. A 20. század elején az épületet Pontet Sándor svájci származású mérnök vásárolta meg. A másodikvilágháborút követően cipőgyárként funkcionált egészen a 21. század elejéig, és a belső kialakítását jelentősen módosították.

{"item":"sight","set":{"sightId":2331,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"S\u00e1ros utca 1","mapdata":"1|2711|2420","gps_lat":"46.5459066536","gps_long":"24.5650058392","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bornemisza-haz-Marosvasarhely-1943","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=406","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Targu_Mures_str_Targului_nr_1_(8).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO Targu Mures str Targului nr 1 (8)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7d\/RO_Targu_Mures_str_Targului_nr_1_%288%29.jpg\/512px-RO_Targu_Mures_str_Targului_nr_1_%288%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Targu_Mures_str_Targului_nr_1_(8).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Csiki M\u00e1rton h\u00e1za, Bornemissza-h\u00e1z","note":"","history":"Csiki M\u00e1rton \u00f6rm\u00e9ny keresked\u0151 (1750 k\u00f6r\u00fcl - 1828) h\u00e1z\u00e1nak als\u00f3 szintje 1803-ban, az emelet 1811 t\u00e1j\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt el. A keresked\u0151 apja, Szint\u00e9n Csiki M\u00e1rton az 1750-es \u00e9vekben \u00e9rkezett Erzs\u00e9betv\u00e1rosb\u00f3l Marosv\u00e1s\u00e1rhelyre. Fia m\u00e1r a v\u00e1ros legvagyonosabb polg\u00e1rai k\u00f6z\u00e9 tartozott. 1862-ben fiai, M\u00e1rton \u00e9s Gergely a v\u00e1ros legnagyobb mag\u00e1nf\u00f6ldbirtokosai voltak. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n az \u00e9p\u00fcletet Pontet S\u00e1ndor sv\u00e1jci sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa m\u00e9rn\u00f6k v\u00e1s\u00e1rolta meg. A m\u00e1sodikvil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat k\u00f6vet\u0151en cip\u0151gy\u00e1rk\u00e9nt funkcion\u00e1lt eg\u00e9szen a 21. sz\u00e1zad elej\u00e9ig, \u00e9s a bels\u0151 kialak\u00edt\u00e1s\u00e1t jelent\u0151sen m\u00f3dos\u00edtott\u00e1k. ","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}