exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Capitoliumi farkas másolata

Capitoliumi farkas másolata
Marosvásárhely 01
Taz666, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Piața Victoriei
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5428230273, 24.5578243622
Google térkép:

Története

Az első világháború után Olaszország a capitoliumi farkas szobrának öt másolatát ajándékozta Romániának, a románok vélt latin származására tekintettel. A bronzszobrok egyikét Marosvásárhelyen állították fel 1924-ben, a Közigazgatási Palota (egykoron városháza) előtti parkban.

A sors fintora, hogy 1940-ben a magyar város a második bécsi döntés alapján, többek között a jobb belátásra tért, és egyébként a Római Birodalom feltámasztását dédelgető Olaszország diplomáciai közbenjárására került vissza Magyarországhoz.

Az eltakarodó oláh megszállók Tordára szállították a szobrot, és ma is ott áll. 1991-ben a város román megszállói másolatot készítettek róla és újra elhelyezték a Közigazgatási Palota előtt.

{"item":"sight","set":{"sightId":2374,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|1868|2944","gps_lat":"46.5428230273","gps_long":"24.5578243622","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Taz666, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_01.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Marosv\u00e1s\u00e1rhely 01\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e2\/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_01.JPG\/512px-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_01.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_01.JPG\u0022\u003ETaz666\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Capitoliumi farkas m\u00e1solata","note":"","history":"Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n Olaszorsz\u00e1g a capitoliumi farkas szobr\u00e1nak \u00f6t m\u00e1solat\u00e1t aj\u00e1nd\u00e9kozta Rom\u00e1ni\u00e1nak, a rom\u00e1nok v\u00e9lt latin sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00e1ra tekintettel. A bronzszobrok egyik\u00e9t Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel 1924-ben, a K\u00f6zigazgat\u00e1si Palota (egykoron v\u00e1rosh\u00e1za) el\u0151tti parkban.@\nA sors fintora, hogy 1940-ben a magyar v\u00e1ros a m\u00e1sodik b\u00e9csi d\u00f6nt\u00e9s alapj\u00e1n, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt a jobb bel\u00e1t\u00e1sra t\u00e9rt, \u00e9s egy\u00e9bk\u00e9nt a R\u00f3mai Birodalom felt\u00e1maszt\u00e1s\u00e1t d\u00e9delget\u0151 Olaszorsz\u00e1g diplom\u00e1ciai k\u00f6zbenj\u00e1r\u00e1s\u00e1ra ker\u00fclt vissza Magyarorsz\u00e1ghoz.@\nAz eltakarod\u00f3 ol\u00e1h megsz\u00e1ll\u00f3k Tord\u00e1ra sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k a szobrot, \u00e9s ma is ott \u00e1ll. 1991-ben a v\u00e1ros rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3i m\u00e1solatot k\u00e9sz\u00edtettek r\u00f3la \u00e9s \u00fajra elhelyezt\u00e9k a K\u00f6zigazgat\u00e1si Palota el\u0151tt.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}