exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Bürger-ház, Aranykakas vendéglő

Bürger-ház, Aranykakas vendéglő
Tg.Mures Cocosul de Aur (1)
Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
nincs adat
Cím:
str. Călărașilor 106
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5512118813, 24.555252822
Google térkép:

Története

A Bürger-ház helyén, a Kossuth utca (ma Str. Călărașilor) és a Sörház utca (ma Str. Sinaia) sarkán a város tulajdonában levő, A két pisztolyhoz címzett fogadó állt, melyben a vásárosok, kupecek, átutazók szálltak meg. Az elhanyagoltság és a trágyamennyiség miatt a fogadó potenciális járványgócpont volt, így a város 1895-ben annak felszámolásáról döntött, és eladta Bürger Albert nagytőkésnek. Bürger Albert a 19. század végén a város leggazdagabb és egyik legbefolyásosabb embere volt, számos épület és vállalkozás, közöttük a Sörház utcai gyártelep birtokosa. Az új telken 1897-ben neobarokk díszítésű palotát épített saját lakóház gyanánt, melyhez park is tartozott. Bár a Bürger-birodalom az 1930-as évek válsága alatt tönkrement, a ház bizonyítottan 1944-ig – sőt, valószínűleg egészen az 1949-es államosításig – a Bürger család tulajdonában maradt. 1972-ben vendéglőt nyitott Aranykakas néven. A belső kiképzés Gyenes Tibor műépítész tervei alapján készült. A vendéglőt az 1990-es évek közepén bezárták.

{"item":"sight","set":{"sightId":2519,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"str. C\u0103l\u0103ra\u0219ilor 106","mapdata":"1|1567|1511","gps_lat":"46.5512118813","gps_long":"24.5552528220","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"120","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Andrei kokelburg, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg.Mures_Cocosul_de_Aur_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Tg.Mures Cocosul de Aur (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/8f\/Tg.Mures_Cocosul_de_Aur_%281%29.jpg\/512px-Tg.Mures_Cocosul_de_Aur_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tg.Mures_Cocosul_de_Aur_(1).jpg\u0022\u003EAndrei kokelburg\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"B\u00fcrger-h\u00e1z, Aranykakas vend\u00e9gl\u0151","note":"","history":"A B\u00fcrger-h\u00e1z hely\u00e9n, a Kossuth utca (ma Str. C\u0103l\u0103ra\u0219ilor) \u00e9s a S\u00f6rh\u00e1z utca (ma Str. Sinaia) sark\u00e1n a v\u00e1ros tulajdon\u00e1ban lev\u0151, A k\u00e9t pisztolyhoz c\u00edmzett fogad\u00f3 \u00e1llt, melyben a v\u00e1s\u00e1rosok, kupecek, \u00e1tutaz\u00f3k sz\u00e1lltak meg. Az elhanyagolts\u00e1g \u00e9s a tr\u00e1gyamennyis\u00e9g miatt a fogad\u00f3 potenci\u00e1lis j\u00e1rv\u00e1nyg\u00f3cpont volt, \u00edgy a v\u00e1ros 1895-ben annak felsz\u00e1mol\u00e1s\u00e1r\u00f3l d\u00f6nt\u00f6tt, \u00e9s eladta B\u00fcrger Albert nagyt\u0151k\u00e9snek. B\u00fcrger Albert a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a v\u00e1ros leggazdagabb \u00e9s egyik legbefoly\u00e1sosabb embere volt, sz\u00e1mos \u00e9p\u00fclet \u00e9s v\u00e1llalkoz\u00e1s, k\u00f6z\u00f6tt\u00fck a S\u00f6rh\u00e1z utcai gy\u00e1rtelep birtokosa. Az \u00faj telken 1897-ben neobarokk d\u00edsz\u00edt\u00e9s\u0171 palot\u00e1t \u00e9p\u00edtett saj\u00e1t lak\u00f3h\u00e1z gyan\u00e1nt, melyhez park is tartozott. B\u00e1r a B\u00fcrger-birodalom az 1930-as \u00e9vek v\u00e1ls\u00e1ga alatt t\u00f6nkrement, a h\u00e1z bizony\u00edtottan 1944-ig \u2013 s\u0151t, val\u00f3sz\u00edn\u0171leg eg\u00e9szen az 1949-es \u00e1llamos\u00edt\u00e1sig \u2013 a B\u00fcrger csal\u00e1d tulajdon\u00e1ban maradt. 1972-ben vend\u00e9gl\u0151t nyitott Aranykakas n\u00e9ven. A bels\u0151 kik\u00e9pz\u00e9s Gyenes Tibor m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n k\u00e9sz\u00fclt. A vend\u00e9gl\u0151t az 1990-es \u00e9vek k\u00f6zep\u00e9n bez\u00e1rt\u00e1k.\n&\nwikipedia: B\u00fcrger-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/B%C3%BCrger-h%C3%A1z","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}