exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Bolyai Farkas és János szobra

Bolyai Farkas és János szobra
Marosvásárhely - 2013.07.12 (28)
Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Bolyai
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5431200098, 24.5644980012
Google térkép:

Története

Bolyai János 1831-ben Appendix címmel megjelent művében létrehozta a nemeuklideszi geometriát. Szerencsétlenségére túl korai felfedezését csak jóval később értette meg az emberiség. Jeltelen sírjára csak 1894-ben állítottak emlékoszlopot, majd 1911-ben díszes pompával újratemették apja, Bolyai Farkas mellé. Bár nem Marosvásárhelyen születtek, a Bolyaiak munkássága szorosan összefonódik a várossal: Bolyai Farkas a Református Kollégium tanára volt, Bolyai János pedig a tanintézet diákja, a magyar tudomány egyik legnagyobb alakja. A kétalakos kőszobor Izsák Márton és Csorvássy István alkotása; 1957-ben leplezték le a Bolyaiak terén, a református líceum előtt, az iskola fennállásának 400 éves évfordulóján, amikor az iskola felvette Bolyai Farkas nevét.

{"item":"sight","set":{"sightId":2354,"townId":85,"active":2,"name_LO":"","address":"Strada Bolyai","mapdata":"1|2640|2890","gps_lat":"46.5431200098","gps_long":"24.5644980012","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/8920\/bolyaiak-szobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Derzsi Elekes Andor, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_(28).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Marosv\u00e1s\u00e1rhely - 2013.07.12 (28)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/19\/Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_%2828%29.JPG\/512px-Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_%2828%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely_-_2013.07.12_(28).JPG\u0022\u003EDerzsi Elekes Andor\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Bolyai Farkas \u00e9s J\u00e1nos szobra","note":"","history":"Bolyai J\u00e1nos 1831-ben Appendix c\u00edmmel megjelent m\u0171v\u00e9ben l\u00e9trehozta a nemeuklideszi geometri\u00e1t. Szerencs\u00e9tlens\u00e9g\u00e9re t\u00fal korai felfedez\u00e9s\u00e9t csak j\u00f3val k\u00e9s\u0151bb \u00e9rtette meg az emberis\u00e9g. Jeltelen s\u00edrj\u00e1ra csak 1894-ben \u00e1ll\u00edtottak eml\u00e9koszlopot, majd 1911-ben d\u00edszes pomp\u00e1val \u00fajratemett\u00e9k apja, Bolyai Farkas mell\u00e9. B\u00e1r nem Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen sz\u00fclettek, a Bolyaiak munk\u00e1ss\u00e1ga szorosan \u00f6sszefon\u00f3dik a v\u00e1rossal: Bolyai Farkas a Reform\u00e1tus Koll\u00e9gium tan\u00e1ra volt, Bolyai J\u00e1nos pedig a tanint\u00e9zet di\u00e1kja, a magyar tudom\u00e1ny egyik legnagyobb alakja. A k\u00e9talakos k\u0151szobor Izs\u00e1k M\u00e1rton \u00e9s Csorv\u00e1ssy Istv\u00e1n alkot\u00e1sa; 1957-ben leplezt\u00e9k le a Bolyaiak ter\u00e9n, a reform\u00e1tus l\u00edceum el\u0151tt, az iskola fenn\u00e1ll\u00e1s\u00e1nak 400 \u00e9ves \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n, amikor az iskola felvette Bolyai Farkas nev\u00e9t. ","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}