exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Bem József egykori szobra

Bem József egykori szobra
Sculpture Bem - Marosvasarhely - Tirgu Mures
Marosvásárhely, Széchenyi-tér, XIXth century, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Cím:
Piața Trandafirilor (egykori Széchenyi tér)
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5452089062, 24.5620778683
Google térkép:

Története

A lengyel származású Bem József az 1848–49-es szabadságharc kiemelkedő egyénisége, az erdélyi sereg főparancsnoka volt. A Bem-szobor Marosvásárhely belvárosában, a Széchenyi-téren állt, de 1919. március 28-án a megszálló románok ledöntötték, megrongálták, majd elszállították a többi magyar szoborral együtt. 1928-ban a román hatóságok kijelentették, hogy a szobrot átadták Lengyelországnak, azonban később kiderült, hogy sosem érkezett meg Lengyelországba.

Az 1868. augusztus 20-21-én Budapesten megtartott országos honvédgyűlésen elfogadták azt a javaslatot, hogy Marosvásárhelyen is felállítanak egy szobrot Bem tiszteletére. A pályázatot Huszár Adolf szobrász nyerte meg. A talapzat ditrói márványból készült, melyet viszont Szelecki Lajos készített.

A háromméteres bronzszobor leleplezésére 1880. október 17-én került sor. Lengyel küldötteket is meghívtak az alkalmakra, akik vonaton érkeztek és hivatalos tisztelgés is járt nekik az állomáson. Bem József két nővérének gyűjtést szerveztek.

{"item":"sight","set":{"sightId":2360,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Trandafirilor (egykori Sz\u00e9chenyi t\u00e9r)","mapdata":"1|2365|2534","gps_lat":"46.5452089062","gps_long":"24.5620778683","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/13780\/bem-jozsef#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Marosv\u00e1s\u00e1rhely, Sz\u00e9chenyi-t\u00e9r, XIXth century, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sculpture_Bem_-_Marosvasarhely_-_Tirgu_Mures.jpeg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Sculpture Bem - Marosvasarhely - Tirgu Mures\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/e\/e2\/Sculpture_Bem_-_Marosvasarhely_-_Tirgu_Mures.jpeg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Sculpture_Bem_-_Marosvasarhely_-_Tirgu_Mures.jpeg\u0022\u003EMarosv\u00e1s\u00e1rhely, Sz\u00e9chenyi-t\u00e9r, XIXth century\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Bem J\u00f3zsef egykori szobra","note":"","history":"A lengyel sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa Bem J\u00f3zsef az 1848\u201349-es szabads\u00e1gharc kiemelked\u0151 egy\u00e9nis\u00e9ge, az erd\u00e9lyi sereg f\u0151parancsnoka volt. A Bem-szobor Marosv\u00e1s\u00e1rhely belv\u00e1ros\u00e1ban, a Sz\u00e9chenyi-t\u00e9ren \u00e1llt, de 1919. m\u00e1rcius 28-\u00e1n a megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k, megrong\u00e1lt\u00e1k, majd elsz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k a t\u00f6bbi magyar szoborral egy\u00fctt. 1928-ban a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok kijelentett\u00e9k, hogy a szobrot \u00e1tadt\u00e1k Lengyelorsz\u00e1gnak, azonban k\u00e9s\u0151bb kider\u00fclt, hogy sosem \u00e9rkezett meg Lengyelorsz\u00e1gba.@\nAz 1868. augusztus 20-21-\u00e9n Budapesten megtartott orsz\u00e1gos honv\u00e9dgy\u0171l\u00e9sen elfogadt\u00e1k azt a javaslatot, hogy Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen is fel\u00e1ll\u00edtanak egy szobrot Bem tisztelet\u00e9re. A p\u00e1ly\u00e1zatot Husz\u00e1r Adolf szobr\u00e1sz nyerte meg. A talapzat ditr\u00f3i m\u00e1rv\u00e1nyb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt, melyet viszont Szelecki Lajos k\u00e9sz\u00edtett.@\nA h\u00e1romm\u00e9teres bronzszobor leleplez\u00e9s\u00e9re 1880. okt\u00f3ber 17-\u00e9n ker\u00fclt sor. Lengyel k\u00fcld\u00f6tteket is megh\u00edvtak az alkalmakra, akik vonaton \u00e9rkeztek \u00e9s hivatalos tisztelg\u00e9s is j\u00e1rt nekik az \u00e1llom\u00e1son. Bem J\u00f3zsef k\u00e9t n\u0151v\u00e9r\u00e9nek gy\u0171jt\u00e9st szerveztek.","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}