exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Bányai-ház

Bányai-ház
RO Targu Mures Piata Trandafirilor nr 12
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Cím:
Piața Trandafirilor 12
Vármegye:
Maros-Torda
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.5452184999, 24.5613902795
Google térkép:

Története

Eklektikus stílusú épület. A 20. század elején építették Bányai Béla mészárosmester számára. Nem összetévesztendő a (Papp-)Bányai palotával, mely a Főtér átellenes oldalán áll. A környéken korábban faépületek voltak, melyek 1876-ban leégtek a ferences kolostor egyik melléképületéből induló tűzben. A romok helyén idővel emeletes kőházak jelentek meg; 1888-ban itt épült fel a Mészáros Ipartársulat székháza, mely magába foglalta a Nagymészárszék csarnokát is. Mellette húzták fel 1904 és 1907 között a Bányai-házat Bányai Béla mészárosmester számára; tervezője feltehetőleg Nagy Győző, kivitelezője Soós Pál volt. Udvarán működött az Édeslyuk vendéglő.

1936–1937 között az első emeleti lakásban lakott Bernády György, miután kosárdombi villáját eladta Bürger Albert sörgyárosnak. 1948-ban, a kommunista hatalomátvétel után az épületet államosították, a vendéglőt megszüntették. Jelenleg lakásoknak ad helyet, a földszinten üzletek vannak.

{"item":"sight","set":{"sightId":2328,"townId":85,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Trandafirilor 12","mapdata":"1|2283|2537","gps_lat":"46.5452184999","gps_long":"24.5613902795","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Targu_Mures_Piata_Trandafirilor_nr_12.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022RO Targu Mures Piata Trandafirilor nr 12\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/37\/RO_Targu_Mures_Piata_Trandafirilor_nr_12.jpg\/256px-RO_Targu_Mures_Piata_Trandafirilor_nr_12.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Targu_Mures_Piata_Trandafirilor_nr_12.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"B\u00e1nyai-h\u00e1z","note":"","history":"Eklektikus st\u00edlus\u00fa \u00e9p\u00fclet. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00edtett\u00e9k B\u00e1nyai B\u00e9la m\u00e9sz\u00e1rosmester sz\u00e1m\u00e1ra. Nem \u00f6sszet\u00e9vesztend\u0151 a (Papp-)B\u00e1nyai palot\u00e1val, mely a F\u0151t\u00e9r \u00e1tellenes oldal\u00e1n \u00e1ll. A k\u00f6rny\u00e9ken kor\u00e1bban fa\u00e9p\u00fcletek voltak, melyek 1876-ban le\u00e9gtek a ferences kolostor egyik mell\u00e9k\u00e9p\u00fclet\u00e9b\u0151l indul\u00f3 t\u0171zben. A romok hely\u00e9n id\u0151vel emeletes k\u0151h\u00e1zak jelentek meg; 1888-ban itt \u00e9p\u00fclt fel a M\u00e9sz\u00e1ros Ipart\u00e1rsulat sz\u00e9kh\u00e1za, mely mag\u00e1ba foglalta a Nagym\u00e9sz\u00e1rsz\u00e9k csarnok\u00e1t is. Mellette h\u00fazt\u00e1k fel 1904 \u00e9s 1907 k\u00f6z\u00f6tt a B\u00e1nyai-h\u00e1zat B\u00e1nyai B\u00e9la m\u00e9sz\u00e1rosmester sz\u00e1m\u00e1ra; tervez\u0151je feltehet\u0151leg Nagy Gy\u0151z\u0151, kivitelez\u0151je So\u00f3s P\u00e1l volt. Udvar\u00e1n m\u0171k\u00f6d\u00f6tt az \u00c9deslyuk vend\u00e9gl\u0151.@\n1936\u20131937 k\u00f6z\u00f6tt az els\u0151 emeleti lak\u00e1sban lakott Bern\u00e1dy Gy\u00f6rgy, miut\u00e1n kos\u00e1rdombi vill\u00e1j\u00e1t eladta B\u00fcrger Albert s\u00f6rgy\u00e1rosnak. 1948-ban, a kommunista hatalom\u00e1tv\u00e9tel ut\u00e1n az \u00e9p\u00fcletet \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, a vend\u00e9gl\u0151t megsz\u00fcntett\u00e9k. Jelenleg lak\u00e1soknak ad helyet, a f\u00f6ldszinten \u00fczletek vannak.\n&\nwikipedia: B\u00e1nyai-h\u00e1z (Marosv\u00e1s\u00e1rhely)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/B%C3%A1nyai-h%C3%A1z_(Marosv%C3%A1s%C3%A1rhely)","town":{"townId":85,"name_HU":"Marosv\u00e1s\u00e1rhely","name_LO":"T\u00e2rgu Mure\u0219","seolink":"marosvasarhely-targu-mures","oldcounty":41,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}