exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Wolphard-Kakas-ház

Casa Wolphard-Kakas
Wolphard-Kakas-ház
Casa Wolphard-Kakas
Kolozsvar Wolphard kakas haz
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
bank
Jelenleg:
ház
Cím:
Piața Unirii 31
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7697009763, 23.5909125991
Google térkép:

Története

A 16. százas első felében a Wolphard család tulajdonában állt. Wolphard Adorján a város utolsó katolikus plébánosa volt a reformációt megelőzően, 1534 és 1541 között reneszánsz stílusban átépítette a házat. A munkálatokat 1579 és 1581 között örököse, Wolphard István, jeles matematikus és asztrológus, a város főbírája folytatta. Ő az 1585-86-os pestisjárvány áldozata lett. Özvegyének, Barát Zsófiának második férje, Kakas István fejedelmi protonotárius fejezte be 1590 és 1592 között. 1602-ben a szomszéd ház tulajdonosa, Bogner Imre vásárolta meg Kakas Istvántól, aki menekülni kényszerült Erdélyből. A későbbiekben Linczeg János főbíró tulajdonába került. Utódaitól öröklés révén a Pákei család, majd 1894-ben vásárlás útján Szathmári Elek ötvös tulajdonába került. Ő a legrégebbi, utcai szárnyat lebontotta, és helyébe három szintes eklektikus bérházat építtetett. Kibontott reneszánsz ablak- és ajtókeretei az Erdélyi Múzeumba kerültek. A 20. század elején az épületben volt az Erdélyi Bank székhelye.

{"item":"sight","set":{"sightId":1436,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Casa Wolphard-Kakas","address":"Pia\u021ba Unirii 31","mapdata":"1|2163|1084","gps_lat":"46.7697009763","gps_long":"23.5909125991","religion":0,"oldtype":"53,84","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Wolphard-Kakas-haz-Kolozsvar-1337","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=232","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Wolphard_kakas_haz.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Wolphard kakas haz\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/0\/06\/Kolozsvar_Wolphard_kakas_haz.JPG\/256px-Kolozsvar_Wolphard_kakas_haz.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Wolphard_kakas_haz.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Wolphard-Kakas-h\u00e1z","note":"","history":"A 16. sz\u00e1zas els\u0151 fel\u00e9ben a Wolphard csal\u00e1d tulajdon\u00e1ban \u00e1llt. Wolphard Adorj\u00e1n a v\u00e1ros utols\u00f3 katolikus pl\u00e9b\u00e1nosa volt a reform\u00e1ci\u00f3t megel\u0151z\u0151en, 1534 \u00e9s 1541 k\u00f6z\u00f6tt renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtette a h\u00e1zat. A munk\u00e1latokat 1579 \u00e9s 1581 k\u00f6z\u00f6tt \u00f6r\u00f6k\u00f6se, Wolphard Istv\u00e1n, jeles matematikus \u00e9s asztrol\u00f3gus, a v\u00e1ros f\u0151b\u00edr\u00e1ja folytatta. \u0150 az 1585-86-os pestisj\u00e1rv\u00e1ny \u00e1ldozata lett. \u00d6zvegy\u00e9nek, Bar\u00e1t Zs\u00f3fi\u00e1nak m\u00e1sodik f\u00e9rje, Kakas Istv\u00e1n fejedelmi protonot\u00e1rius fejezte be 1590 \u00e9s 1592 k\u00f6z\u00f6tt. 1602-ben a szomsz\u00e9d h\u00e1z tulajdonosa, Bogner Imre v\u00e1s\u00e1rolta meg Kakas Istv\u00e1nt\u00f3l, aki menek\u00fclni k\u00e9nyszer\u00fclt Erd\u00e9lyb\u0151l. A k\u00e9s\u0151bbiekben Linczeg J\u00e1nos f\u0151b\u00edr\u00f3 tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. Ut\u00f3dait\u00f3l \u00f6r\u00f6kl\u00e9s r\u00e9v\u00e9n a P\u00e1kei csal\u00e1d, majd 1894-ben v\u00e1s\u00e1rl\u00e1s \u00fatj\u00e1n Szathm\u00e1ri Elek \u00f6tv\u00f6s tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. \u0150 a legr\u00e9gebbi, utcai sz\u00e1rnyat lebontotta, \u00e9s hely\u00e9be h\u00e1rom szintes eklektikus b\u00e9rh\u00e1zat \u00e9p\u00edttetett. Kibontott renesz\u00e1nsz ablak- \u00e9s ajt\u00f3keretei az Erd\u00e9lyi M\u00fazeumba ker\u00fcltek. A 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n az \u00e9p\u00fcletben volt az Erd\u00e9lyi Bank sz\u00e9khelye.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}