exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Vallásszabadság Háza

Vallásszabadság Háza
Vallásszabadság háza Kolozsvár
Wikizoli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
püspöki / érseki palota
Jelenleg:
múzeum
Felekezet:
unitárius
Cím:
Bulevardul 21 Decembrie 1989 14
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7713140698, 23.5916050812
Google térkép:

Története

A 14. századi gótikus épület a város egyik legrégebbi lakóháza volt. Építtetője egyes feltételezések szerint a város egyik tehetős polgára, mások szerint keresztes lovagok lehettek. A 18. század elején a Wesselényi család birtokába került, 1851-től pedig Biasini Domokos kereskedő tulajdona lett. Az unitárius egyház 1883-ban vásárolta meg, és püspöki lakhelynek alakították át. 2009-ben Bálint Benczédi Ferenc püspök kezdeményezésére az egyház úgy döntött, hogy felújítják az épületet. Kiállítóhelyként az unitárius egyház történelmi emlékeit mutatja be; kulturális közösségi térként író-olvasó találkozóknak, műhelybeszélgetéseknek, koncerteknek és egyéb rendezvényeknek. Az intézmény célja a vallásszabadság eszméjének erősítése, vizsgálata, védelme.

{"item":"sight","set":{"sightId":2442,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul 21 Decembrie 1989 14","mapdata":"1|2256|801","gps_lat":"46.7713140698","gps_long":"23.5916050812","religion":8,"oldtype":"7","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g_h%C3%A1za_Kolozsv%C3%A1r.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Vall\u00e1sszabads\u00e1g h\u00e1za Kolozsv\u00e1r\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9c\/Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g_h%C3%A1za_Kolozsv%C3%A1r.jpg\/512px-Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g_h%C3%A1za_Kolozsv%C3%A1r.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g_h%C3%A1za_Kolozsv%C3%A1r.jpg\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Vall\u00e1sszabads\u00e1g H\u00e1za","note":"","history":"A 14. sz\u00e1zadi g\u00f3tikus \u00e9p\u00fclet a v\u00e1ros egyik legr\u00e9gebbi lak\u00f3h\u00e1za volt. \u00c9p\u00edttet\u0151je egyes felt\u00e9telez\u00e9sek szerint a v\u00e1ros egyik tehet\u0151s polg\u00e1ra, m\u00e1sok szerint keresztes lovagok lehettek. A 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n a Wessel\u00e9nyi csal\u00e1d birtok\u00e1ba ker\u00fclt, 1851-t\u0151l pedig Biasini Domokos keresked\u0151 tulajdona lett. Az unit\u00e1rius egyh\u00e1z 1883-ban v\u00e1s\u00e1rolta meg, \u00e9s p\u00fcsp\u00f6ki lakhelynek alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t. 2009-ben B\u00e1lint Bencz\u00e9di Ferenc p\u00fcsp\u00f6k kezdem\u00e9nyez\u00e9s\u00e9re az egyh\u00e1z \u00fagy d\u00f6nt\u00f6tt, hogy fel\u00faj\u00edtj\u00e1k az \u00e9p\u00fcletet. Ki\u00e1ll\u00edt\u00f3helyk\u00e9nt az unit\u00e1rius egyh\u00e1z t\u00f6rt\u00e9nelmi eml\u00e9keit mutatja be; kultur\u00e1lis k\u00f6z\u00f6ss\u00e9gi t\u00e9rk\u00e9nt \u00edr\u00f3-olvas\u00f3 tal\u00e1lkoz\u00f3knak, m\u0171helybesz\u00e9lget\u00e9seknek, koncerteknek \u00e9s egy\u00e9b rendezv\u00e9nyeknek. Az int\u00e9zm\u00e9ny c\u00e9lja a vall\u00e1sszabads\u00e1g eszm\u00e9j\u00e9nek er\u0151s\u00edt\u00e9se, vizsg\u00e1lata, v\u00e9delme.\n&\nwikipedia: Vall\u00e1sszabads\u00e1g H\u00e1za|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Vall%C3%A1sszabads%C3%A1g_H%C3%A1za","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}