exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Teleki-Mikes palota

Teleki-Mikes palota
Kolozsvár Unió utca 4
Hkoala, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Memorandumului 4
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7701622527, 23.5878752773
Google térkép:

Története

Ezt a klasszicista palotát Teleki Sándor szülei, Telki János és Mikes Erzsébet építették. A ház olyan hírességeket látott vendégül, mint a Teleki Sándort nevelő Táncsics Mihály, Jókai Mór, de 1879 március 10-15-e között itt tartózkodott Teleki Sándor barátja, Liszt Ferenc is, aki az erkélyről hallgatta a 120 fős kórussal ide vonuló városi polgárság szerenádját. Az ősi erdélyi magyar arisztokráciát 1921-ben a román megszállók kisemmizték. Birtokaikat mindössze egy településen tarthatták meg. A Teleki család az 1920-as évek elején adta el a házat.

{"item":"sight","set":{"sightId":1465,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Memorandumului 4","mapdata":"1|1811|1001","gps_lat":"46.7701622527","gps_long":"23.5878752773","religion":0,"oldtype":"50","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Hkoala, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r Uni\u00f3 utca 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/90\/Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_4.jpg\/256px-Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_4.jpg\u0022\u003EHkoala\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Teleki-Mikes palota","note":"","history":"Ezt a klasszicista palot\u00e1t Teleki S\u00e1ndor sz\u00fclei, Telki J\u00e1nos \u00e9s Mikes Erzs\u00e9bet \u00e9p\u00edtett\u00e9k. A h\u00e1z olyan h\u00edress\u00e9geket l\u00e1tott vend\u00e9g\u00fcl, mint a Teleki S\u00e1ndort nevel\u0151 T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly, J\u00f3kai M\u00f3r, de 1879 m\u00e1rcius 10-15-e k\u00f6z\u00f6tt itt tart\u00f3zkodott Teleki S\u00e1ndor bar\u00e1tja, Liszt Ferenc is, aki az erk\u00e9lyr\u0151l hallgatta a 120 f\u0151s k\u00f3russal ide vonul\u00f3 v\u00e1rosi polg\u00e1rs\u00e1g szeren\u00e1dj\u00e1t. Az \u0151si erd\u00e9lyi magyar arisztokr\u00e1ci\u00e1t 1921-ben a rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00f3k kisemmizt\u00e9k. Birtokaikat mind\u00f6ssze egy telep\u00fcl\u00e9sen tarthatt\u00e1k meg. A Teleki csal\u00e1d az 1920-as \u00e9vek elej\u00e9n adta el a h\u00e1zat.\n&\nwelcometoromania.eu: Kolozsv\u00e1r, Teleki-Mikes palota|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Cluj\/Cluj_Palatul_Teleki_Mikes_m.htm","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}