exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szent Mihály-kapu

Szent Mihály-kapu
Kolozsvar szentpeteri templom diszkapu
Istvánka, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Bulevardul 21 Decembrie 1989
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7766492239, 23.607068048
Google térkép:

Története

A főtéri Szent Mihály-templom nyugati főbejárata elé állíttatta fel 1747-ben, a pestisjárvány elmúltával Bíró József akkori plébános ezt az impozáns barokk fogadalmi kaput. Egy bajor szobrász, Johannes König készítette.

1898-ban határozat született a templom környékének rendezéséről, és a Főtér átalakításáról. A templom körüli, addig többnyire kereskedelmi célokat szolgált házakat lebontották, és így a régi, barokk kapuzat magára maradt. A városvezetés elhatározta, hogy a kaput elbontják a tér kiszélesítése miatt, és újra felépítik a város déli külvárosában (egykor különálló Szentpéter falu) álló Szent Péter és Pál-templom elé. Az eredeti kapu nagyobb volt, mint amit 1899-ben újjáépítettek.

Legfelül Erdély védőszentjének, Szent Mihály arkangyalnak a gonoszt legyőző alakja látható. A kapuzatot egy 1944 októberi gránátrobbanás részben megrongálta, és átfogó restaurálás azóta sem történt rajta.

{"item":"sight","set":{"sightId":1469,"townId":61,"active":2,"name_LO":"","address":"Bulevardul 21 Decembrie 1989","mapdata":"","gps_lat":"46.7766492239","gps_long":"23.6070680480","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/18505\/szent-mihaly-kapu#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka, CC BY-SA 3.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_szentpeteri_templom_diszkapu.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsvar szentpeteri templom diszkapu\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/2e\/Kolozsvar_szentpeteri_templom_diszkapu.JPG\/256px-Kolozsvar_szentpeteri_templom_diszkapu.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_szentpeteri_templom_diszkapu.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Szent Mih\u00e1ly-kapu","note":"","history":"A f\u0151t\u00e9ri Szent Mih\u00e1ly-templom nyugati f\u0151bej\u00e1rata el\u00e9 \u00e1ll\u00edttatta fel 1747-ben, a pestisj\u00e1rv\u00e1ny elm\u00falt\u00e1val B\u00edr\u00f3 J\u00f3zsef akkori pl\u00e9b\u00e1nos ezt az impoz\u00e1ns barokk fogadalmi kaput. Egy bajor szobr\u00e1sz, Johannes K\u00f6nig k\u00e9sz\u00edtette.@\n1898-ban hat\u00e1rozat sz\u00fcletett a templom k\u00f6rny\u00e9k\u00e9nek rendez\u00e9s\u00e9r\u0151l, \u00e9s a F\u0151t\u00e9r \u00e1talak\u00edt\u00e1s\u00e1r\u00f3l. A templom k\u00f6r\u00fcli, addig t\u00f6bbnyire kereskedelmi c\u00e9lokat szolg\u00e1lt h\u00e1zakat lebontott\u00e1k, \u00e9s \u00edgy a r\u00e9gi, barokk kapuzat mag\u00e1ra maradt. A v\u00e1rosvezet\u00e9s elhat\u00e1rozta, hogy a kaput elbontj\u00e1k a t\u00e9r kisz\u00e9les\u00edt\u00e9se miatt, \u00e9s \u00fajra fel\u00e9p\u00edtik a v\u00e1ros d\u00e9li k\u00fclv\u00e1ros\u00e1ban (egykor k\u00fcl\u00f6n\u00e1ll\u00f3 Szentp\u00e9ter falu) \u00e1ll\u00f3 Szent P\u00e9ter \u00e9s P\u00e1l-templom el\u00e9. Az eredeti kapu nagyobb volt, mint amit 1899-ben \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtettek.@\nLegfel\u00fcl Erd\u00e9ly v\u00e9d\u0151szentj\u00e9nek, Szent Mih\u00e1ly arkangyalnak a gonoszt legy\u0151z\u0151 alakja l\u00e1that\u00f3. A kapuzatot egy 1944 okt\u00f3beri gr\u00e1n\u00e1trobban\u00e1s r\u00e9szben megrong\u00e1lta, \u00e9s \u00e1tfog\u00f3 restaur\u00e1l\u00e1s az\u00f3ta sem t\u00f6rt\u00e9nt rajta. ","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}