exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Régi unitárius kollégium, Brassai Sámuel Elméleti Líceum

Régi unitárius kollégium, Brassai Sámuel Elméleti Líceum
Colegiul unitarian
Norbert Csaba, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
szeminárium
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 7
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7716500415, 23.5915181783
Google térkép:

Története

1718-ban az unitáriusok, kiszorulva a főtéri templomból és iskolából egy Magyar utcai emeletes házba költöztek, amelyet valószínűleg még korábban vásároltak meg az unitárius aranyműves Huszár Mihálytól. Az épületet 1721-1722-ben bővítették, majd 1725-ben hozzácsatolták a megvásárolt szomszédos házat is, amely a Magyar utca és Szappany utcai sikátor saroktelke volt. Ehhez 1726-ban és 1742-ben újabb telkeket vásároltak. Mivel az iskolaépület életveszélyessé vált, 1779-ben teljes felújítása mellett döntöttek. 1780-ban felújították a homlokzatot. Az unitárius főtanács Ugrai László mérnököt és Josef Leder építőmestert kérte fel tervezőnek. A végleges terveken azonban csak Leder neve szerepel. Az építkezés 1801 tavaszán indult‚ s 1806 őszéig tartott. Az új iskolaépület megépültével az 1900–1901-es tanév végén az iskola kiköltözött az épületből‚ s ezután az egyház kisebb-nagyobb átalakításokkal lakásoknak‚ műhelyeknek‚ irodáknak‚ a földszintet pedig üzlethelyiségeknek adta ki.

{"item":"sight","set":{"sightId":2433,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 7","mapdata":"1|2250|742","gps_lat":"46.7716500415","gps_long":"23.5915181783","religion":0,"oldtype":"74,6","newtype":"74","homepage":"https:\/\/www.brassai.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Norbert Csaba, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_unitarian.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Colegiul unitarian\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/4\/42\/Colegiul_unitarian.jpg\/512px-Colegiul_unitarian.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Colegiul_unitarian.jpg\u0022\u003ENorbert Csaba\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"R\u00e9gi unit\u00e1rius koll\u00e9gium, Brassai S\u00e1muel Elm\u00e9leti L\u00edceum","note":"","history":"1718-ban az unit\u00e1riusok, kiszorulva a f\u0151t\u00e9ri templomb\u00f3l \u00e9s iskol\u00e1b\u00f3l egy Magyar utcai emeletes h\u00e1zba k\u00f6lt\u00f6ztek, amelyet val\u00f3sz\u00edn\u0171leg m\u00e9g kor\u00e1bban v\u00e1s\u00e1roltak meg az unit\u00e1rius aranym\u0171ves Husz\u00e1r Mih\u00e1lyt\u00f3l. Az \u00e9p\u00fcletet 1721-1722-ben b\u0151v\u00edtett\u00e9k, majd 1725-ben hozz\u00e1csatolt\u00e1k a megv\u00e1s\u00e1rolt szomsz\u00e9dos h\u00e1zat is, amely a Magyar utca \u00e9s Szappany utcai sik\u00e1tor saroktelke volt. Ehhez 1726-ban \u00e9s 1742-ben \u00fajabb telkeket v\u00e1s\u00e1roltak. Mivel az iskola\u00e9p\u00fclet \u00e9letvesz\u00e9lyess\u00e9 v\u00e1lt, 1779-ben teljes fel\u00faj\u00edt\u00e1sa mellett d\u00f6nt\u00f6ttek. 1780-ban fel\u00faj\u00edtott\u00e1k a homlokzatot. Az unit\u00e1rius f\u0151tan\u00e1cs Ugrai L\u00e1szl\u00f3 m\u00e9rn\u00f6k\u00f6t \u00e9s Josef Leder \u00e9p\u00edt\u0151mestert k\u00e9rte fel tervez\u0151nek. A v\u00e9gleges terveken azonban csak Leder neve szerepel. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9s 1801 tavasz\u00e1n indult\u201a s 1806 \u0151sz\u00e9ig tartott. Az \u00faj iskola\u00e9p\u00fclet meg\u00e9p\u00fclt\u00e9vel az 1900\u20131901-es tan\u00e9v v\u00e9g\u00e9n az iskola kik\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt az \u00e9p\u00fcletb\u0151l\u201a s ezut\u00e1n az egyh\u00e1z kisebb-nagyobb \u00e1talak\u00edt\u00e1sokkal lak\u00e1soknak\u201a m\u0171helyeknek\u201a irod\u00e1knak\u201a a f\u00f6ldszintet pedig \u00fczlethelyis\u00e9geknek adta ki.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}