exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Purjesz Zsigmond emlékműve

Purjesz Zsigmond emlékműve
Purjesz Zsigmond emlékműve
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7653860477, 23.5835854415
Google térkép:

Története

Dr. Purjesz Zsigmond belgyógyászt 1880-ban nevezték ki a kolozsvári belgyógyászati tanszék élére. 1885-ben írta meg az első magyar belgyógyászati tankönyvet. 1893-ban Kolozsvár miniszteri kolerabiztosként tevékenykedett. Eredményes munkájáért vaskoronarenddel jutalmazták és Kolozsvár díszpolgárává avatták. Az ő irányításával épült fel 1897-99-ben a Mikó utcai új Belgyógyászati Klinika. Purjesz Zsigmond 1911-ben nyugdíjaztatta magát, és Budapestre felköltözött. 1912. május 27-én tanítványai, az általa alapított klinika főkapujával szemben, egy mellszobor felállításával tisztelegtek mesterük előtt. A szobrot ifj. Vastagh György kolozsvári származású művész készítette. 1919-es román megszállás után a Belgyógyászati Klinikát is román személyzet vette át. Purjesz Zsigmond szobrát magyar származása miatt a megszállók eltávolították.

{"item":"sight","set":{"sightId":1475,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"","mapdata":"1|1321|1814","gps_lat":"46.7653860477","gps_long":"23.5835854415","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/25352\/purjesz-zsigmond-emlekmuve","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"own","picture_ref":"","name":"Purjesz Zsigmond eml\u00e9km\u0171ve","note":"","history":"Dr. Purjesz Zsigmond belgy\u00f3gy\u00e1szt 1880-ban nevezt\u00e9k ki a kolozsv\u00e1ri belgy\u00f3gy\u00e1szati tansz\u00e9k \u00e9l\u00e9re. 1885-ben \u00edrta meg az els\u0151 magyar belgy\u00f3gy\u00e1szati tank\u00f6nyvet. 1893-ban Kolozsv\u00e1r miniszteri kolerabiztosk\u00e9nt tev\u00e9kenykedett. Eredm\u00e9nyes munk\u00e1j\u00e1\u00e9rt vaskoronarenddel jutalmazt\u00e1k \u00e9s Kolozsv\u00e1r d\u00edszpolg\u00e1r\u00e1v\u00e1 avatt\u00e1k. Az \u0151 ir\u00e1ny\u00edt\u00e1s\u00e1val \u00e9p\u00fclt fel 1897-99-ben a Mik\u00f3 utcai \u00faj Belgy\u00f3gy\u00e1szati Klinika. Purjesz Zsigmond 1911-ben nyugd\u00edjaztatta mag\u00e1t, \u00e9s Budapestre felk\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. 1912. m\u00e1jus 27-\u00e9n tan\u00edtv\u00e1nyai, az \u00e1ltala alap\u00edtott klinika f\u0151kapuj\u00e1val szemben, egy mellszobor fel\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1val tisztelegtek mester\u00fck el\u0151tt. A szobrot ifj. Vastagh Gy\u00f6rgy kolozsv\u00e1ri sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa m\u0171v\u00e9sz k\u00e9sz\u00edtette. 1919-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a Belgy\u00f3gy\u00e1szati Klinik\u00e1t is rom\u00e1n szem\u00e9lyzet vette \u00e1t. Purjesz Zsigmond szobr\u00e1t magyar sz\u00e1rmaz\u00e1sa miatt a megsz\u00e1ll\u00f3k elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}