exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Petrichevich-Horváth Dániel háza, Erdélyi Történeti Múzeum

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
Petrichevich-Horváth Dániel háza, Erdélyi Történeti Múzeum
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
Kvár Történelmi múzeum
Pasztilla, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
múzeum
Cím:
Strada Constantin Daicoviciu 2
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7715553938, 23.5864302975
Google térkép:

Története

Egy Erdélyi Múzeum létrehozásának gondolata gróf Kemény József (1795-1855) fejében született meg, aki 1842-ben felajánlja saját könyv, okirat-, és ásványgyűjteményét egy múzeum létrehozásához. Halála után gróf Mikó Imre (1805-1876) felajánlotta múzeum létesítésére a 10 holdas díszkertben lévő emeletes villáját. Így 1859-ben megalakult az Erdélyi Múzeum és a kiállítás tárgyainak bővítésére létrejött az Erdélyi Múzeum Egylet. A Mikó villa igen hamar szűknek bizonyult. A kiállítási tárgyak egy része az egyetemen volt. A román állam 1930-ban megvásárolta és használati joggal az egyetemnek adta a kolozsvári magyar színjátszás mecénásának, Petrichevich-Horváth Dánielnek a házát. 1962-től létrejött a Történelmi Múzeum, mai nevén az Erdély Nemzeti Történelmi Múzeum.

{"item":"sight","set":{"sightId":1410,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Muzeul Na\u021bional de Istorie a Transilvaniei","address":"Strada Constantin Daicoviciu 2","mapdata":"1|1654|761","gps_lat":"46.7715553938","gps_long":"23.5864302975","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.mnit.ro\/","openinghours":"https:\/\/www.mnit.ro\/orar-de-vizitare-si-tarife\/","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Pasztilla, CC BY-SA 3.0 <http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kv%C3%A1r_T%C3%B6rt%C3%A9nelmi_m%C3%BAzeum.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kv\u00e1r T\u00f6rt\u00e9nelmi m\u00fazeum\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/b\/bc\/Kv%C3%A1r_T%C3%B6rt%C3%A9nelmi_m%C3%BAzeum.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kv%C3%A1r_T%C3%B6rt%C3%A9nelmi_m%C3%BAzeum.jpg\u0022\u003EPasztilla\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022http:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Petrichevich-Horv\u00e1th D\u00e1niel h\u00e1za, Erd\u00e9lyi T\u00f6rt\u00e9neti M\u00fazeum","note":"","history":"Egy Erd\u00e9lyi M\u00fazeum l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1nak gondolata gr\u00f3f Kem\u00e9ny J\u00f3zsef (1795-1855) fej\u00e9ben sz\u00fcletett meg, aki 1842-ben felaj\u00e1nlja saj\u00e1t k\u00f6nyv, okirat-, \u00e9s \u00e1sv\u00e1nygy\u0171jtem\u00e9ny\u00e9t egy m\u00fazeum l\u00e9trehoz\u00e1s\u00e1hoz. Hal\u00e1la ut\u00e1n gr\u00f3f Mik\u00f3 Imre (1805-1876) felaj\u00e1nlotta m\u00fazeum l\u00e9tes\u00edt\u00e9s\u00e9re a 10 holdas d\u00edszkertben l\u00e9v\u0151 emeletes vill\u00e1j\u00e1t. \u00cdgy 1859-ben megalakult az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum \u00e9s a ki\u00e1ll\u00edt\u00e1s t\u00e1rgyainak b\u0151v\u00edt\u00e9s\u00e9re l\u00e9trej\u00f6tt az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum Egylet. A Mik\u00f3 villa igen hamar sz\u0171knek bizonyult. A ki\u00e1ll\u00edt\u00e1si t\u00e1rgyak egy r\u00e9sze az egyetemen volt. A rom\u00e1n \u00e1llam 1930-ban megv\u00e1s\u00e1rolta \u00e9s haszn\u00e1lati joggal az egyetemnek adta a kolozsv\u00e1ri magyar sz\u00ednj\u00e1tsz\u00e1s mec\u00e9n\u00e1s\u00e1nak, Petrichevich-Horv\u00e1th D\u00e1nielnek a h\u00e1z\u00e1t. 1962-t\u0151l l\u00e9trej\u00f6tt a T\u00f6rt\u00e9nelmi M\u00fazeum, mai nev\u00e9n az Erd\u00e9ly Nemzeti T\u00f6rt\u00e9nelmi M\u00fazeum.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}