exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Pákey-villa

Pákey-villa
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
kórház / klinka / szanatórium / rendelő
Cím:
Strada Republicii 37
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7631808481, 23.5888152596
Google térkép:

Története

Pákey Lajos (1853-1921), a város főépítésze építtetett magának. Az épület érdekessége abban áll, hogy a lebontásra ítélt régi polgárházak ajtó- és ablakkereteit, faragványait Pákey beépíttette a villába, amely így valóságos építészeti múzeummá vált. A Mátyás király-emlékmű készítésének időszakában Fadrusz János gyakori vendége volt a villának. Rajta kívül a korszak sok jeles művésze is megfordult itt. Jelenleg a Pszichológiai Intézet működik benne.

{"item":"sight","set":{"sightId":2445,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Republicii 37","mapdata":"1|1930|2187","gps_lat":"46.7631808481","gps_long":"23.5888152596","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"71","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Pakey_villa.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Pakey villa\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/c\/c6\/Kolozsvar_Pakey_villa.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Pakey_villa.JPG\u0022\u003EThe original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"P\u00e1key-villa","note":"","history":"P\u00e1key Lajos (1853-1921), a v\u00e1ros f\u0151\u00e9p\u00edt\u00e9sze \u00e9p\u00edttetett mag\u00e1nak. Az \u00e9p\u00fclet \u00e9rdekess\u00e9ge abban \u00e1ll, hogy a lebont\u00e1sra \u00edt\u00e9lt r\u00e9gi polg\u00e1rh\u00e1zak ajt\u00f3- \u00e9s ablakkereteit, faragv\u00e1nyait P\u00e1key be\u00e9p\u00edttette a vill\u00e1ba, amely \u00edgy val\u00f3s\u00e1gos \u00e9p\u00edt\u00e9szeti m\u00fazeumm\u00e1 v\u00e1lt. A M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly-eml\u00e9km\u0171 k\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9nek id\u0151szak\u00e1ban Fadrusz J\u00e1nos gyakori vend\u00e9ge volt a vill\u00e1nak. Rajta k\u00edv\u00fcl a korszak sok jeles m\u0171v\u00e9sze is megfordult itt. Jelenleg a Pszichol\u00f3giai Int\u00e9zet m\u0171k\u00f6dik benne. \n&\nwikipedia: P\u00e1key-villa|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/P%C3%A1key-villa","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}