exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Nemes–Bethlen-ház

Nemes–Bethlen-ház
Eredetileg:
ház
könyvtár
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Mihail Kogălniceanu 8
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7675520901, 23.5928313615
Google térkép:

Története

Homlokzata a 19. század végén épült eklektikus stílusban, rajta kettős címer látható, a névadó hídvégi gróf Nemes és a bethleni gróf Bethlen családok címerei. Az épületet Bethlen Farkas kancellár unokája, Bethlen Gergely építtette 1781-ben Josef Leder tervei szerint. 1798-ban részlegesen leégett, Gergely fia, Ferenc építtette újjá 1799-ben. 1859-ben Bethlen Sándor az egyik helyiséget ingyen átengedte a frissen alakult Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) könyvtára részére, amelynek Mike Sándor volt az ideiglenes kezelője. 1872-ben az egyetem átvette az EME gyűjteményeinek használatát, és a könyvtárat az intézmény központi épületében helyezte el. Az érem- és régiségtár már előbb (1864) a Mikó-villába költözött. A könyvtártól függetlenedett levéltár 1945-ben báró Huszár Pálné gróf Nemes Polixénia szívességéből átkerült a Nemes–Bethlen-ház hátsó szárnyába. Az EME 1949-es betiltása után nemsokára az egyesületi levéltár a Román Népköztársaság Akadémiája, az 1974-es levéltári törvény értelmében pedig a szomszéd épületben székelő Állami Levéltár kezelésébe került.

{"item":"sight","set":{"sightId":2457,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihail Kog\u0103lniceanu 8","mapdata":"1|2399|1452","gps_lat":"46.7675520901","gps_long":"23.5928313615","religion":0,"oldtype":"53,76","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022The original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia., CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Nemes_Bethlen_haz2.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Nemes Bethlen haz2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cb\/Kolozsvar_Nemes_Bethlen_haz2.JPG\/512px-Kolozsvar_Nemes_Bethlen_haz2.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Nemes_Bethlen_haz2.JPG\u0022\u003EThe original uploader was Istv\u00e1nka at Hungarian Wikipedia.\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Nemes\u2013Bethlen-h\u00e1z","note":"","history":"Homlokzata a 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9p\u00fclt eklektikus st\u00edlusban, rajta kett\u0151s c\u00edmer l\u00e1that\u00f3, a n\u00e9vad\u00f3 h\u00eddv\u00e9gi gr\u00f3f Nemes \u00e9s a bethleni gr\u00f3f Bethlen csal\u00e1dok c\u00edmerei. Az \u00e9p\u00fcletet Bethlen Farkas kancell\u00e1r unok\u00e1ja, Bethlen Gergely \u00e9p\u00edttette 1781-ben Josef Leder tervei szerint. 1798-ban r\u00e9szlegesen le\u00e9gett, Gergely fia, Ferenc \u00e9p\u00edttette \u00fajj\u00e1 1799-ben. 1859-ben Bethlen S\u00e1ndor az egyik helyis\u00e9get ingyen \u00e1tengedte a frissen alakult Erd\u00e9lyi M\u00fazeum-Egyes\u00fclet (EME) k\u00f6nyvt\u00e1ra r\u00e9sz\u00e9re, amelynek Mike S\u00e1ndor volt az ideiglenes kezel\u0151je. 1872-ben az egyetem \u00e1tvette az EME gy\u0171jtem\u00e9nyeinek haszn\u00e1lat\u00e1t, \u00e9s a k\u00f6nyvt\u00e1rat az int\u00e9zm\u00e9ny k\u00f6zponti \u00e9p\u00fclet\u00e9ben helyezte el. Az \u00e9rem- \u00e9s r\u00e9gis\u00e9gt\u00e1r m\u00e1r el\u0151bb (1864) a Mik\u00f3-vill\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt. A k\u00f6nyvt\u00e1rt\u00f3l f\u00fcggetlenedett lev\u00e9lt\u00e1r 1945-ben b\u00e1r\u00f3 Husz\u00e1r P\u00e1ln\u00e9 gr\u00f3f Nemes Polix\u00e9nia sz\u00edvess\u00e9g\u00e9b\u0151l \u00e1tker\u00fclt a Nemes\u2013Bethlen-h\u00e1z h\u00e1ts\u00f3 sz\u00e1rny\u00e1ba. Az EME 1949-es betilt\u00e1sa ut\u00e1n nemsok\u00e1ra az egyes\u00fcleti lev\u00e9lt\u00e1r a Rom\u00e1n N\u00e9pk\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g Akad\u00e9mi\u00e1ja, az 1974-es lev\u00e9lt\u00e1ri t\u00f6rv\u00e9ny \u00e9rtelm\u00e9ben pedig a szomsz\u00e9d \u00e9p\u00fcletben sz\u00e9kel\u0151 \u00c1llami Lev\u00e9lt\u00e1r kezel\u00e9s\u00e9be ker\u00fclt. \n&\nwikipedia: Farkas utca|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Farkas_utca","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}