exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Mikó-kert

Grădina Mikó
Mikó-kert
Grădina Mikó
Kolozsvári Mikó-kert bejárata
Wikizoli, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
botanikus kert
múzeum
Jelenleg:
park, felsőoktatás
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7641819642, 23.5797762147
Google térkép:

Története

A Mikó kert hajdan Gróf hidvégi Mikó Imre birtoka volt. Ő ajándékozta a hatalmas kertjét az általa alapított Erdélyi Múzeum Egyesületnek. Ennek állít emléket a kertben látható Mikó-szobor is. Itt látható a gróf, oszlopokkal díszített nyári lakja, amelyet még gróf Bethlen Lajos építtetett 1840-ben. Az ingatlan a kerttel együtt gróf Teleki József főkormányzó tulajdonába került, tőle vásárolta meg Mikó Imre. A kertben az Erdélyi Múzeum Egyesület botanikus kertet alakított ki, a ház pedig az Állattani Intézetnek adott otthont. Vele szemben áll a Kollenheyer Ferenc tervei alapján 1882-ben épült Vegytani Intézet. A botanikus kert az 1960-as években eltűnt, helyébe diákotthonok épültek. A nyári lak mögött lévő 1907-1908-ban felhúzott épületben ma az Állattani Múzeum található.

{"item":"sight","set":{"sightId":1462,"townId":61,"active":1,"name_LO":"Gr\u0103dina Mik\u00f3","address":"","mapdata":"1|878|2023","gps_lat":"46.7641819642","gps_long":"23.5797762147","religion":0,"oldtype":"50,103,98","newtype":"28,75","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Wikizoli, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1ri_Mik%C3%B3-kert_bej%C3%A1rata.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1ri Mik\u00f3-kert bej\u00e1rata\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/86\/Kolozsv%C3%A1ri_Mik%C3%B3-kert_bej%C3%A1rata.JPG\/512px-Kolozsv%C3%A1ri_Mik%C3%B3-kert_bej%C3%A1rata.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1ri_Mik%C3%B3-kert_bej%C3%A1rata.JPG\u0022\u003EWikizoli\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Mik\u00f3-kert","note":"","history":"A Mik\u00f3 kert hajdan Gr\u00f3f hidv\u00e9gi Mik\u00f3 Imre birtoka volt. \u0150 aj\u00e1nd\u00e9kozta a hatalmas kertj\u00e9t az \u00e1ltala alap\u00edtott Erd\u00e9lyi M\u00fazeum Egyes\u00fcletnek. Ennek \u00e1ll\u00edt eml\u00e9ket a kertben l\u00e1that\u00f3 Mik\u00f3-szobor is. Itt l\u00e1that\u00f3 a gr\u00f3f, oszlopokkal d\u00edsz\u00edtett ny\u00e1ri lakja, amelyet m\u00e9g gr\u00f3f Bethlen Lajos \u00e9p\u00edttetett 1840-ben. Az ingatlan a kerttel egy\u00fctt gr\u00f3f Teleki J\u00f3zsef f\u0151korm\u00e1nyz\u00f3 tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt, t\u0151le v\u00e1s\u00e1rolta meg Mik\u00f3 Imre. A kertben az Erd\u00e9lyi M\u00fazeum Egyes\u00fclet botanikus kertet alak\u00edtott ki, a h\u00e1z pedig az \u00c1llattani Int\u00e9zetnek adott otthont. Vele szemben \u00e1ll a Kollenheyer Ferenc tervei alapj\u00e1n 1882-ben \u00e9p\u00fclt Vegytani Int\u00e9zet. A botanikus kert az 1960-as \u00e9vekben elt\u0171nt, hely\u00e9be di\u00e1kotthonok \u00e9p\u00fcltek. A ny\u00e1ri lak m\u00f6g\u00f6tt l\u00e9v\u0151 1907-1908-ban felh\u00fazott \u00e9p\u00fcletben ma az \u00c1llattani M\u00fazeum tal\u00e1lhat\u00f3.\n&\nwelcometoromania.eu: Kolozsv\u00e1r, Mik\u00f3-kert|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Cluj\/Cluj_Gradina_Miko_m.htm","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}