exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Marianum, volt katolikus leánynevelő

Facultatea de Litere UBB
Marianum, volt katolikus leánynevelő
Facultatea de Litere UBB
Cluj-Napoca-Str. Horea,Nr.31 - IMG 4595
Ana Maria Catalina, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
felsőoktatás
Cím:
Strada Horea 31
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7783021657, 23.586607414
Google térkép:

Története

Az intézet 1910–1911-ben épült Hübner Jenő tervei alapján. A világháború előtti korszakban az egyik legmodernebb erdélyi iskolaépület volt (Kolozsvár egyik első vasbeton épülete). Az épület felszentelését 1911. december 10-én Majláth Gusztáv püspök végezte. 1914-ben elkezdték egy bentlakás felépítését, amelyet 1916-ban szenteltek fel, a Marianum mögött pedig 1924-ben egy házat építettek tanári és papi lakások számára. 1948-ban az egyházi iskolák államosításakor a Marianum mint intézet megszűnt, az épületet a Bolyai egyetem kapta meg, amely a humán tanszékeket telepítette ide.

{"item":"sight","set":{"sightId":1482,"townId":61,"active":1,"name_LO":" Facultatea de Litere UBB","address":"Strada Horea 31","mapdata":"2|309|585","gps_lat":"46.7783021657","gps_long":"23.5866074140","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"75","homepage":"https:\/\/lett.ubbcluj.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Ana Maria Catalina, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cluj-Napoca-Str._Horea,Nr.31_-_IMG_4595.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Cluj-Napoca-Str. Horea,Nr.31 - IMG 4595\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b0\/Cluj-Napoca-Str._Horea%2CNr.31_-_IMG_4595.jpg\/512px-Cluj-Napoca-Str._Horea%2CNr.31_-_IMG_4595.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Cluj-Napoca-Str._Horea,Nr.31_-_IMG_4595.jpg\u0022\u003EAna Maria Catalina\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Marianum, volt katolikus le\u00e1nynevel\u0151","note":"","history":"Az int\u00e9zet 1910\u20131911-ben \u00e9p\u00fclt H\u00fcbner Jen\u0151 tervei alapj\u00e1n. A vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa el\u0151tti korszakban az egyik legmodernebb erd\u00e9lyi iskola\u00e9p\u00fclet volt (Kolozsv\u00e1r egyik els\u0151 vasbeton \u00e9p\u00fclete). Az \u00e9p\u00fclet felszentel\u00e9s\u00e9t 1911. december 10-\u00e9n Majl\u00e1th Guszt\u00e1v p\u00fcsp\u00f6k v\u00e9gezte. 1914-ben elkezdt\u00e9k egy bentlak\u00e1s fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t, amelyet 1916-ban szenteltek fel, a Marianum m\u00f6g\u00f6tt pedig 1924-ben egy h\u00e1zat \u00e9p\u00edtettek tan\u00e1ri \u00e9s papi lak\u00e1sok sz\u00e1m\u00e1ra. 1948-ban az egyh\u00e1zi iskol\u00e1k \u00e1llamos\u00edt\u00e1sakor a Marianum mint int\u00e9zet megsz\u0171nt, az \u00e9p\u00fcletet a Bolyai egyetem kapta meg, amely a hum\u00e1n tansz\u00e9keket telep\u00edtette ide.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}