exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Mária-oszlop

Mária-oszlop
SfMariaProtectoare (6)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Bulevardul 21 Decembrie 1989
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7768379898, 23.6076777927
Google térkép:

Története

Gróf Kornis Antal főkormányszéki tanácsos és felesége, Petki Anna emeltette valószínűleg az 1738-1744 közötti pestisjárvány elmúltával. 1744-ben Erdély akkori leghíresebb szobrászával, Schuchbauer Antallal szerződtek le. A szerződés szerint az oszlop körül 15 szent szobra és 3 fekvő unikornis (a Kornis család címerállata) foglalt volna ehlyet, de azt nem tudni, hogy ezek elkészültek-e valaha. Kolozsvár belvárosában, a volt piarista templom előtti kis téren állt eredetileg. A szobor 1944-ben, a háborús front átvonulásakor megrongálódott, letörött Mária feje, de 1957-1958-ban restaurálták. 1959-ben a kommunista hatóságok lebontatták, és a helyi ferences templomban raktároztatták el, majd 1961-ben került a jelenlegi helyére.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":1470,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul 21 Decembrie 1989","mapdata":"","gps_lat":"46.7768379898","gps_long":"23.6076777927","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/18695\/maria-oszlop","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=311","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SfMariaProtectoare_(6).JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022SfMariaProtectoare (6)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b6\/SfMariaProtectoare_%286%29.JPG\/256px-SfMariaProtectoare_%286%29.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:SfMariaProtectoare_(6).JPG\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"M\u00e1ria-oszlop","note":"","history":"Gr\u00f3f Kornis Antal f\u0151korm\u00e1nysz\u00e9ki tan\u00e1csos \u00e9s feles\u00e9ge, Petki Anna emeltette val\u00f3sz\u00edn\u0171leg az 1738-1744 k\u00f6z\u00f6tti pestisj\u00e1rv\u00e1ny elm\u00falt\u00e1val. 1744-ben Erd\u00e9ly akkori legh\u00edresebb szobr\u00e1sz\u00e1val, Schuchbauer Antallal szerz\u0151dtek le. A szerz\u0151d\u00e9s szerint az oszlop k\u00f6r\u00fcl 15 szent szobra \u00e9s 3 fekv\u0151 unikornis (a Kornis csal\u00e1d c\u00edmer\u00e1llata) foglalt volna ehlyet, de azt nem tudni, hogy ezek elk\u00e9sz\u00fcltek-e valaha. Kolozsv\u00e1r belv\u00e1ros\u00e1ban, a volt piarista templom el\u0151tti kis t\u00e9ren \u00e1llt eredetileg. A szobor 1944-ben, a h\u00e1bor\u00fas front \u00e1tvonul\u00e1sakor megrong\u00e1l\u00f3dott, let\u00f6r\u00f6tt M\u00e1ria feje, de 1957-1958-ban restaur\u00e1lt\u00e1k. 1959-ben a kommunista hat\u00f3s\u00e1gok lebontatt\u00e1k, \u00e9s a helyi ferences templomban rakt\u00e1roztatt\u00e1k el, majd 1961-ben ker\u00fclt a jelenlegi hely\u00e9re.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}