exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Köpeczi-ház, Lengyel eklézsia háza

Köpeczi-ház, Lengyel eklézsia háza
Kolozsvár Unió utca 17
Hkoala, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
plébánia
kápolna
Jelenleg:
ház
Felekezet:
unitárius
Cím:
Strada Memorandumului 17
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7694877942, 23.5869699439
Google térkép:

Története

A protestantizmus legpuritánabb vallású lengyel követői, miután elűzték őket szülőföldjükről, Erdélyben próbáltak letelepedni. 1661-ben közülük mintegy hétszáznak sikerült is Kolozsváron megtelepedni a Kemény János fejedelemtől kapott védlevélnek köszönhetően. Ezt a házat ők szerezték meg 1680-ban és imatermet rendeztek be falai között, de ez volt a lelkészi lakás is. Vallási vezetőjük Lachovius András volt. A gyülekezet tagjai közül sokan meghaltak az akkori idők egyik pestisjárványában, a megmaradtak közül a fiatalok elmagyarosodtak, a Lachoviusok például utóbb a Lászlóczky nevet vették fel. Amikor II. József 1781-es türelmi rendelete nyomán az unitáriusok lehetőséget kaptak a saját templom építésére (az 1716-ban elvett Fő téri templom helyett), a lengyel közösség maradéka 1784-ben eladta ezt a házat, és a bevételt a magyar hittestvérek templomának felépítésére adta.

{"item":"sight","set":{"sightId":2459,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Memorandumului 17","mapdata":"1|1722|1125","gps_lat":"46.7694877942","gps_long":"23.5869699439","religion":8,"oldtype":"4,2","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Hkoala, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_17.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Kolozsv\u00e1r Uni\u00f3 utca 17\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f5\/Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_17.jpg\/256px-Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_17.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsv%C3%A1r_Uni%C3%B3_utca_17.jpg\u0022\u003EHkoala\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"K\u00f6peczi-h\u00e1z, Lengyel ekl\u00e9zsia h\u00e1za","note":"","history":"A protestantizmus legpurit\u00e1nabb vall\u00e1s\u00fa lengyel k\u00f6vet\u0151i, miut\u00e1n el\u0171zt\u00e9k \u0151ket sz\u00fcl\u0151f\u00f6ldj\u00fckr\u0151l, Erd\u00e9lyben pr\u00f3b\u00e1ltak letelepedni. 1661-ben k\u00f6z\u00fcl\u00fck mintegy h\u00e9tsz\u00e1znak siker\u00fclt is Kolozsv\u00e1ron megtelepedni a Kem\u00e9ny J\u00e1nos fejedelemt\u0151l kapott v\u00e9dlev\u00e9lnek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en. Ezt a h\u00e1zat \u0151k szerezt\u00e9k meg 1680-ban \u00e9s imatermet rendeztek be falai k\u00f6z\u00f6tt, de ez volt a lelk\u00e9szi lak\u00e1s is. Vall\u00e1si vezet\u0151j\u00fck Lachovius Andr\u00e1s volt. A gy\u00fclekezet tagjai k\u00f6z\u00fcl sokan meghaltak az akkori id\u0151k egyik pestisj\u00e1rv\u00e1ny\u00e1ban, a megmaradtak k\u00f6z\u00fcl a fiatalok elmagyarosodtak, a Lachoviusok p\u00e9ld\u00e1ul ut\u00f3bb a L\u00e1szl\u00f3czky nevet vett\u00e9k fel. Amikor II. J\u00f3zsef 1781-es t\u00fcrelmi rendelete nyom\u00e1n az unit\u00e1riusok lehet\u0151s\u00e9get kaptak a saj\u00e1t templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re (az 1716-ban elvett F\u0151 t\u00e9ri templom helyett), a lengyel k\u00f6z\u00f6ss\u00e9g marad\u00e9ka 1784-ben eladta ezt a h\u00e1zat, \u00e9s a bev\u00e9telt a magyar hittestv\u00e9rek templom\u00e1nak fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re adta.\n&\nwikipedia: K\u00f6peczi-h\u00e1z (Kolozsv\u00e1r)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/K%C3%B6peczi-h%C3%A1z_(Kolozsv%C3%A1r)","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}