exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kárpátok őre

Kárpátok őre
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Cím:
Bulevardul Eroilor 1
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7692484027, 23.5912532705
Google térkép:

Története

A szobor megformálásával a kolozsvári születésű Szeszák Ferenc, a Kárpátok hágóit szemmel tartó őrsereg katonáinak kívánt emléket állítani. A Kárpátok őreinek eredete egészen I. István királyig vezethető vissza. Az első világháború után a Kárpátoknok át betörő és Erdélyt megszálló románok pusztították el.

A szobrot Lyka Döme nagybirtokos adományozta Kolozsvár városának és Ferenc József 85. születésnapján, 1915. augusztus 18-án állították fel az akkori Deák Ferenc utca járdaszigetén. A fából készült alkotásba egy-egy szöget verhettek az adományozók. Bevételét a hadbavonult katonák özvegyeinek és árváinak támogatására fordították. Az első szöget, a sapka gombrózsáját, gróf Bethlen Ödön főispán verte be Ferenc József nevében, aki 1000 korona adományt juttatott a jótékony célra.

{"item":"sight","set":{"sightId":1474,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Eroilor 1","mapdata":"1|2208|1156","gps_lat":"46.7692484027","gps_long":"23.5912532705","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/12400\/karpatok-ore","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022FOTO:FORTEPAN \/ Magyar F\u00f6ldrajzi M\u00fazeum \/ Erd\u00e9lyi M\u00f3r c\u00e9ge, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:De%C3%A1k_Ferenc_%C3%BAt,_K%C3%A1rp%C3%A1tok_%C5%91re_(Szesz%C3%A1k_Ferenc,_1915.)._Fortepan_86501.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022De\u00e1k Ferenc \u00fat, K\u00e1rp\u00e1tok \u0151re (Szesz\u00e1k Ferenc, 1915.). Fortepan 86501\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/a\/af\/De%C3%A1k_Ferenc_%C3%BAt%2C_K%C3%A1rp%C3%A1tok_%C5%91re_%28Szesz%C3%A1k_Ferenc%2C_1915.%29._Fortepan_86501.jpg\/256px-De%C3%A1k_Ferenc_%C3%BAt%2C_K%C3%A1rp%C3%A1tok_%C5%91re_%28Szesz%C3%A1k_Ferenc%2C_1915.%29._Fortepan_86501.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:De%C3%A1k_Ferenc_%C3%BAt,_K%C3%A1rp%C3%A1tok_%C5%91re_(Szesz%C3%A1k_Ferenc,_1915.)._Fortepan_86501.jpg\u0022\u003EFOTO:FORTEPAN \/ Magyar F\u00f6ldrajzi M\u00fazeum \/ Erd\u00e9lyi M\u00f3r c\u00e9ge\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"K\u00e1rp\u00e1tok \u0151re","note":"","history":"A szobor megform\u00e1l\u00e1s\u00e1val a kolozsv\u00e1ri sz\u00fclet\u00e9s\u0171 Szesz\u00e1k Ferenc, a K\u00e1rp\u00e1tok h\u00e1g\u00f3it szemmel tart\u00f3 \u0151rsereg katon\u00e1inak k\u00edv\u00e1nt eml\u00e9ket \u00e1ll\u00edtani. A K\u00e1rp\u00e1tok \u0151reinek eredete eg\u00e9szen I. Istv\u00e1n kir\u00e1lyig vezethet\u0151 vissza. Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa ut\u00e1n a K\u00e1rp\u00e1toknok \u00e1t bet\u00f6r\u0151 \u00e9s Erd\u00e9lyt megsz\u00e1ll\u00f3 rom\u00e1nok puszt\u00edtott\u00e1k el.@\nA szobrot Lyka D\u00f6me nagybirtokos adom\u00e1nyozta Kolozsv\u00e1r v\u00e1ros\u00e1nak \u00e9s Ferenc J\u00f3zsef 85. sz\u00fclet\u00e9snapj\u00e1n, 1915. augusztus 18-\u00e1n \u00e1ll\u00edtott\u00e1k fel az akkori De\u00e1k Ferenc utca j\u00e1rdasziget\u00e9n. A f\u00e1b\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt alkot\u00e1sba egy-egy sz\u00f6get verhettek az adom\u00e1nyoz\u00f3k. Bev\u00e9tel\u00e9t a hadbavonult katon\u00e1k \u00f6zvegyeinek \u00e9s \u00e1rv\u00e1inak t\u00e1mogat\u00e1s\u00e1ra ford\u00edtott\u00e1k. Az els\u0151 sz\u00f6get, a sapka gombr\u00f3zs\u00e1j\u00e1t, gr\u00f3f Bethlen \u00d6d\u00f6n f\u0151isp\u00e1n verte be Ferenc J\u00f3zsef nev\u00e9ben, aki 1000 korona adom\u00e1nyt juttatott a j\u00f3t\u00e9kony c\u00e9lra.","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}