exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Karacsay-házak, Kalazantinum

Karacsay-házak, Kalazantinum
Kolozsvar Karacsay hazak1
Istvánka at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
palota
felsőoktatás
Jelenleg:
ház
Cím:
Strada Mihail Kogălniceanu 4
Vármegye:
Kolozs
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.7673232123, 23.5920784819
Google térkép:

Története

Az 1798-as tűzvészben elpusztult házak telkét két főúri család vásárolta meg: báró Bánffy László és (talán) a Kornis család. Ők építtették a ma is álló két kis palotát. A hosszú épület 1816-ban legalább részben készen állt. 1822-ig – a kollégiumba való költöztetéséig – egyik szobájában őrizték a Református Főkonzisztórium levéltárát. A két ház röviddel ezután a válje-szakai gróf Karacsay család tulajdonába került. A 19. század végén a piaristák vásárolták meg, és döntöttek a házak összeépítéséről. Az összeépítést vezető szakember, Reményik Károly ízlésesen oldotta meg feladatát: az elkerülhetetlen beavatkozásokon túl érintetlenül hagyta a két épület egyéniségét. Az épületben nyílt meg a kolozsvári Kalazantinum 1894 őszén. A Kalazantinum a piarista rend magyarországi rendtartományának hittudományi és tanárképző intézete, valamint növendékháza volt. 1916-ban a Kalazantinumot egyesítették a piarista rend új budapesti intézetével, s a kolozsvári intézmény megszűnt. A Kalazantinum egykori épületét 1918-ban megvásárolta a város, különféle hivatalokat helyezett el benne. Erdély Romániához csatolása után, 1922-ben, újból beindult a rendi teológiai intézet, s 1940-ig biztosította az utánpótlás nevelését. A rendházban, az egykori nemesi konviktusban működött, s a teológusok a román egyetemen szereztek tanári oklevelet.

{"item":"sight","set":{"sightId":2455,"townId":61,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihail Kog\u0103lniceanu 4","mapdata":"1|2309|1479","gps_lat":"46.7673232123","gps_long":"23.5920784819","religion":0,"oldtype":"50,75","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Istv\u00e1nka at hu.wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Karacsay_hazak1.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Kolozsvar Karacsay hazak1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/89\/Kolozsvar_Karacsay_hazak1.JPG\/512px-Kolozsvar_Karacsay_hazak1.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Kolozsvar_Karacsay_hazak1.JPG\u0022\u003EIstv\u00e1nka at hu.wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Karacsay-h\u00e1zak, Kalazantinum","note":"","history":"Az 1798-as t\u0171zv\u00e9szben elpusztult h\u00e1zak telk\u00e9t k\u00e9t f\u0151\u00fari csal\u00e1d v\u00e1s\u00e1rolta meg: b\u00e1r\u00f3 B\u00e1nffy L\u00e1szl\u00f3 \u00e9s (tal\u00e1n) a Kornis csal\u00e1d. \u0150k \u00e9p\u00edttett\u00e9k a ma is \u00e1ll\u00f3 k\u00e9t kis palot\u00e1t. A hossz\u00fa \u00e9p\u00fclet 1816-ban legal\u00e1bb r\u00e9szben k\u00e9szen \u00e1llt. 1822-ig \u2013 a koll\u00e9giumba val\u00f3 k\u00f6lt\u00f6ztet\u00e9s\u00e9ig \u2013 egyik szob\u00e1j\u00e1ban \u0151rizt\u00e9k a Reform\u00e1tus F\u0151konziszt\u00f3rium lev\u00e9lt\u00e1r\u00e1t. A k\u00e9t h\u00e1z r\u00f6viddel ezut\u00e1n a v\u00e1lje-szakai gr\u00f3f Karacsay csal\u00e1d tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt. A 19. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n a piarist\u00e1k v\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k meg, \u00e9s d\u00f6nt\u00f6ttek a h\u00e1zak \u00f6ssze\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9r\u0151l. Az \u00f6ssze\u00e9p\u00edt\u00e9st vezet\u0151 szakember, Rem\u00e9nyik K\u00e1roly \u00edzl\u00e9sesen oldotta meg feladat\u00e1t: az elker\u00fclhetetlen beavatkoz\u00e1sokon t\u00fal \u00e9rintetlen\u00fcl hagyta a k\u00e9t \u00e9p\u00fclet egy\u00e9nis\u00e9g\u00e9t. Az \u00e9p\u00fcletben ny\u00edlt meg a kolozsv\u00e1ri Kalazantinum 1894 \u0151sz\u00e9n. A Kalazantinum a piarista rend magyarorsz\u00e1gi rendtartom\u00e1ny\u00e1nak hittudom\u00e1nyi \u00e9s tan\u00e1rk\u00e9pz\u0151 int\u00e9zete, valamint n\u00f6vend\u00e9kh\u00e1za volt. 1916-ban a Kalazantinumot egyes\u00edtett\u00e9k a piarista rend \u00faj budapesti int\u00e9zet\u00e9vel, s a kolozsv\u00e1ri int\u00e9zm\u00e9ny megsz\u0171nt.\nA Kalazantinum egykori \u00e9p\u00fclet\u00e9t 1918-ban megv\u00e1s\u00e1rolta a v\u00e1ros, k\u00fcl\u00f6nf\u00e9le hivatalokat helyezett el benne. Erd\u00e9ly Rom\u00e1ni\u00e1hoz csatol\u00e1sa ut\u00e1n, 1922-ben, \u00fajb\u00f3l beindult a rendi teol\u00f3giai int\u00e9zet, s 1940-ig biztos\u00edtotta az ut\u00e1np\u00f3tl\u00e1s nevel\u00e9s\u00e9t. A rendh\u00e1zban, az egykori nemesi konviktusban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt, s a teol\u00f3gusok a rom\u00e1n egyetemen szereztek tan\u00e1ri oklevelet. \n&\nwikipedia: Farkas utca|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Farkas_utca\nwikipedia: Kalazantinum|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Kalazantinum","town":{"townId":61,"name_HU":"Kolozsv\u00e1r","name_LO":"Cluj-Napoca","seolink":"kolozsvar-cluj-napoca","oldcounty":32,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}